لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (0)
تالیف (11)
ترجمه (0)
تهران (9)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سلام بر اسماعیل
به‌اهتمام: دفترهنروادبیات‌ایثاربنیادجانبازان ؛ ويراستار:محمود رفیعی ؛ ويراستار:مهدی تاجداری - بنیاد مستضعفان و جانبازان، معاونت فرهنگی، اجتماعی - دیویی: 955.08430922 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 7000 ریال - 9 -9-91579-964 انتخاب
2- حریم آفتاب
نويسنده:زینب محمودی‌عالمی ؛ ويراستار:ربابه امانی - زینب محمودی‌عالمی - دیویی: 955.0843 - 294 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200000 ریال - 6 -7016-04-600-978 انتخاب
3- معبری از نور: مجموعه مصاحبه با ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
گردآورنده:مصطفی محقق ؛ به‌اهتمام:احسان مقیمی ؛ به‌اهتمام:سیدحسین حجازی - موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت - دیویی: 378.55 - 124 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 1 -534-495-964-978 انتخاب
4- همسفران حماسه عشق
زيرنظر:مصطفی محقق ؛ به‌اهتمام:احسان مقیمی ؛ به‌اهتمام:سیدحسین حجازی - موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت - دیویی: 955.0843 - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 150000 ریال - 9 -525-495-964-978 انتخاب
5- رازهای نهفته: مجموعه مصاحبه با ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
به‌اهتمام:سیدحسین حجازی ؛ به‌اهتمام:احسان مقیمی ؛ زيرنظر:مصطفی محقق - قدر ولایت - دیویی: 378.55 - 112 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 240000 ریال - 3 -543-495-964-978 انتخاب
6- آسمان بی‌ستاره: خاطرات جانباز آزاده صفر دهستانی مجومرد
نويسنده:صفر دهستانی ؛ ويراستار:حسین موحدی - چشم و چراغ وابسته به مرکز حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و بسیج - دیویی: 955.0843092 - 106 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 2 -1-99081-622-978 انتخاب
7- شهود
ويراستار:امیرمسعود شایسته ؛ ويراستار:مهدی بیگلری - بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی - دیویی: 955.08430922 - 172 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 6400 ریال - 5 -09-6750-964 انتخاب
8- خط مقدم (مجموعه مصاحبه با ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آن): داوطلبان عبور از میدان مین
- دانش‌شناس - دیویی: 378.55 - 104 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 9 -8-94871-600-978 انتخاب
9- خط مقدم (مجموعه مصاحبه با ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آن): آن روزها
- دانش‌شناس - دیویی: 378.55 - 104 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2 -7-94871-600-978 انتخاب
10- خط مقدم (مجموعه مصاحبه با ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آن): اگر آن‌ها نبودند
- دانش‌شناس - دیویی: 378.55 - 104 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 5 -6-94871-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2