لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (18)
تالیف (12)
ترجمه (18)
تهران (29)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (30) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تئوریهای سازمان و مدیریت: عناصر و فرآیندها
نويسنده:هربرت هیکس ؛ نويسنده:ری گولت ؛ مترجم:گوئل کهن - نشر دوران - دیویی: 658 - 224 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 7000 ریال - 1 -04-6221-964 انتخاب
2- تحقیق سازمانی: راهنمایی برای دانشجویان و پژوهشگران
نويسنده:پل بروئرتن ؛ نويسنده:لین میلوارد ؛ مترجم:سیدمحمد اعرابی - دفتر پژوهشهای فرهنگی - دیویی: 302.3507 - 308 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 20000 ریال - 7 -082-379-964 انتخاب
3- تئوری‌های سازمان و مدیریت: کلیات و مفاهیم
نويسنده:هربرت هیکس ؛ نويسنده:ری گولت ؛ مترجم:گوئل کهن - اطلاعات - دیویی: 658 - 226 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1379 - 7000 ریال - 964-423-443-X انتخاب
4- تئوریهای سازمان و مدیریت: عناصر و فرآیندها
نويسنده:هربرت هیکس ؛ نويسنده:ری گولت ؛ مترجم:گوئل کهن - نشر دوران - دیویی: 658 - 224 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1390 - 45000 ریال - 8 -04-6221-964-978 انتخاب
5- جامعه‌شناسی سازمانها
نويسنده:سیاوش گلابی - میترا - دیویی: 302.35 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 13000 ریال - 964-5998-62-X انتخاب
6- درآمدی بر نظریه نهادی
نويسنده:محمدجواد ایروانی - سیاست - دیویی: 302.35 - 190 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 9000 ریال - 0 -5-92294-964 انتخاب
7- متن کامل و جدید سازمانها: سیستمهای حقوقی، حقیقی و باز
نويسنده:دبلیو‌.ریچارد اسکات ؛ مترجم:محمدرضا بهرنگی - کمال تربیت - دیویی: 302.35 - 520 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 125000 ریال - 964-6324-07-X انتخاب
8- جامعه‌شناسی سازمان‌ها
نويسنده:کاترین باله ؛ مترجم:حمیدرضا ملک‌محمدی - نشر دادگستر - دیویی: 302.35 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 10000 ریال - 8 -58-6352-964 انتخاب
9- تئوریهای سازمان و مدیریت: عناصر و فرآیندها
نويسنده:هربرت هیکس ؛ نويسنده:ری گولت ؛ مترجم:گوئل کهن - نشر دوران - دیویی: 658 - 224 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1389 - 35000 ریال - 8 -04-6221-964-978 انتخاب
10- متن کامل و جدید سازمانها: سیستمهای حقوقی، حقیقی و باز
نويسنده:دبلیو‌.ریچارد اسکات ؛ مترجم:محمدرضا بهرنگی - کمال تربیت - دیویی: 302.35 - 520 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 90000 ریال - 964-6324-07-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3