لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (9)
تالیف (11)
ترجمه (3)
تهران (13)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (14) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مردم‌شناسی با تکیه بر فرهنگ مردم ایران
نويسنده:هدایت‌الله ستوده ؛ نويسنده:محمود رنجبر - ندای آریانا - دیویی: 301 - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1397 - 240000 ریال - 4 -0-95634-964-978 انتخاب
2- آنچه را که باید یک پژوهشگر انسان‌شناس و مردم‌شناس بداند
نويسنده:عمار احمدی - ساوالان ایگیدلری - دیویی: 301 - 416 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 300000 ریال - 2 -86-6930-600-978 انتخاب
3- مردم‌شناسی و فرهنگ عامه (با تکیه بر فرهنگ عامه مردم ایران)
نويسنده:محمدعلی جهانبخش - هم‌پا - دیویی: 301 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 98000 ریال - 9 -72-5210-600-978 انتخاب
4- مردم‌شناسی با تکیه بر فرهنگ مردم ایران
نويسنده:هدایت‌الله ستوده ؛ نويسنده:محمود رنجبر - ندای آریانا - دیویی: 301 - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 26500 ریال - 7 -0-95634-964 انتخاب
5- مردم‌شناسی با تکیه بر فرهنگ مردم ایران
نويسنده:هدایت‌الله ستوده ؛ نويسنده:محمود رنجبر - ندای آریانا - دیویی: 301 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 150000 ریال - 4 -0-95634-964-978 انتخاب
6- روش تحقیق در انسانشناسی
نويسنده:پرتی پلتو ؛ مترجم:محسن ثلاثی - علمی - دیویی: 301.072 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 9800 ریال - انتخاب
7- مردم‌شناسی با تکیه بر فرهنگ مردم ایران
نويسنده:هدایت‌الله ستوده ؛ نويسنده:محمود رنجبر - ندای آریانا - دیویی: 301 - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1395 - 155000 ریال - 4 -0-95634-964-978 انتخاب
8- مردم‌شناسی با تکیه بر فرهنگ مردم ایران
نويسنده:هدایت‌الله ستوده ؛ نويسنده:محمود رنجبر - ندای آریانا - دیویی: 301 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1395 - 4 -0-95634-964-978 انتخاب
9- مردم‌شناسی با تکیه بر فرهنگ مردم ایران
نويسنده:هدایت‌الله ستوده ؛ نويسنده:محمود رنجبر - ندای آریانا - دیویی: 301 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 26500 ریال - 7 -0-95634-964 انتخاب
10- مردم‌شناسی با تکیه بر فرهنگ مردم ایران
نويسنده:هدایت‌الله ستوده ؛ نويسنده:محمود رنجبر - ندای آریانا - دیویی: 301 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1396 - 175000 ریال - 4 -0-95634-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2