لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(174)
چاپ مجدد (27)
تالیف (198)
ترجمه (3)
تهران (170)
شهرستان (31)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (201) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دیرینه‌شناسی و تبارشناسی گفتمان امنیت در ایران
نويسنده:مهدی مطهری‌نیا - پرسمان - دیویی: 303.3 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 8000 ریال - 5 -31-8079-964 انتخاب
2- نیروی انتظامی مظهر امنیت و اقتدار ملی: مجموعه رهنمودهای مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران)
- سازمان عقیدتی سیاسی ناجا - دیویی: 955.0844 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 18000 ریال - 964-8642-01-X انتخاب
3- درآمدی بر رابطه حقوق و امنیت: صلاحیت محاکم داخلی و خارجی در رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران
نويسنده:رضا فرامرزی - آمه قلم - دیویی: 364.1420955 - 150 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 120000 ریال - 0 -12-7518-600-978 انتخاب
4- قدرت نرم در استراتژی خاورمیانه‌ای آمریکا
نويسنده:فاطمه سلیمانی‌پورلک - پژوهشکده مطالعات راهبردی - دیویی: 303.30973 - 372 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 63000 ریال - 0 -29-5282-600-978 انتخاب
5- شاخص قدرت‌های ملی و دفاعی
نويسنده:اسعد زاهدی ؛ نويسنده:مرضیه موغلی ؛ نويسنده:امیر محسن‌زادگان - انتخاب - دیویی: 363.350955 - 150 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 120000 ریال - 8 -45-8607-600-978 انتخاب
6- اثر ماموریت‌های جدید ناتو بر منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران "ابعاد حقوقی - سیاسی"
نويسنده:محمود محمدی - مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک، پژوهشکده تحقیقات راهبردی - دیویی: 355.031091821 - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 100000 ریال - 4 -92-5914-600-978 انتخاب
7- سیاست تسامح صفر در جرائم مواد مخدر
نويسنده:مرضیه خدابخشی - آموزشی و پژوهشی بوعلی - دیویی: 362.2930955 - 86 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 120000 ریال - 7 -5-97835-600-978 انتخاب
8- بازیگران متضاد در گرجستان و امنیت منطقه‌ای جمهوری اسلامی
تدوين:تقی کاظمی‌تاری ؛ ويراستار:علیرضا عین‌القضاتی - دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) - دیویی: 947.58 - 326 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 3 -6-95412-600-978 انتخاب
9- تهدیدات نوین و اقدامات تامینی پلیس
نويسنده:شهریار بهزادبصیرت ؛ ويراستار:علیرضا غلامی - دانشگاه علوم انتظامی، معاونت آموزشی - دیویی: 355.030955 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 13000 ریال - 5 -61-7648-964-978 انتخاب
10- تهدیدشناسی در کلام رهبری
نويسنده:محمد عباسی ؛ نويسنده:مهدی اسمعیلی ؛ ويراستار:مصطفی ساوه‌درودی - دانشکده علوم و فنون فارابی - دیویی: 955.0844 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 9 -82-7376-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 21