لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(125)
چاپ مجدد (77)
تالیف (126)
ترجمه (76)
تهران (173)
شهرستان (29)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (202) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تیپ‌های شخصیتی: مدل تیپ‌شناسی یونگ
نويسنده:داریل شارپ ؛ مترجم:بابک نجفی - هیرمند - دیویی: 155.264 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 1 -475-408-964-978 انتخاب
2- مهارتهای تیپ‌شناسی: آشنایی با شخصیت‌های مختلف
نويسنده:کتایون آهنگر - شهیدی پور - دیویی: 155.264 - 168 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 964-6526-73-X انتخاب
3- خودشناسی به روش یونگ: تکنیک "رمزواژه"
نويسنده:مایکل دانیلز ؛ مترجم:اسماعیل فصیح - فرهنگ نشر نو،آسیم - دیویی: 155.28 - 242 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1100 نسخه - 300000 ریال - 9 -96-8547-600-978 انتخاب
4- تیپ‌شناسی ورزشکاران ویژه معلمان ورزش و مربیان تیم‌های ورزشی
نويسنده:سعید خدارحمی - گلبهار - دیویی: 796.01 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 4000 نسخه - 150000 ریال - 9 -01-5691-964-978 انتخاب
5- پیام چهره
نويسنده:جوی یاب ؛ مترجم:ساجده بهتاج - باغ‌نو - دیویی: 138 - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1100 نسخه - 150000 ریال - 5 -57-7425-964-978 انتخاب
6- شناخت تیپ‌های 9‌گانه شخصیتی (انیاگرام)
نويسنده:حسین شاه‌حسینی ؛ نويسنده:شروین چهره‌نواز - اندیشه کامیاب - دیویی: 155.26 - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 1 -98-8881-964-978 انتخاب
7- انواع شخصیت بر اساس اینیاگرام
نويسنده:دان‌ریچارد ریسو ؛ نويسنده:راس هادسون ؛ مترجم:ایرج صابری - کتاب ارجمند،ارجمند - دیویی: 155.26 - 550 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 750 نسخه - 420000 ریال - 4 -556-200-600-978 انتخاب
8- تیپ‌شناسی زن و مرد
نويسنده:علی‌اکبر حسن‌زاده ؛ ويراستار:فاطمه هیبت‌زاده - پلک - دیویی: 155.22 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 5000 نسخه - 22000 ریال - 8 -65-2862-964-978 انتخاب
9- شناسایی اشخاص در دیدارهای اول
نويسنده:لادن مطلبی‌پور - اشکان - دیویی: 155.26 - 226 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 5000 نسخه - 38000 ریال - 3 -06-7160-964-978 انتخاب
10- تو تیپ هفتمی! (درون‌گرا - حسی - احساسی - ملاحظه‌کننده)
نويسنده:مهری رحمانی ؛ ويراستار:حمیده رستمی - نسل نواندیش - دیویی: 150 - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 5000 ریال - 9 -384-412-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 21