لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (3)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- طراحی فضای شهری: نگرشی بر فرآیندی اجتماعی - مکانی
نويسنده:علی مدنی‌پور ؛ مترجم:فرهاد مرتضایی ؛ ويراستار:امیرعباس نجاری - شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری - دیویی: 711.4 - 330 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 19500 ریال - 4 -073-360-964 انتخاب
2- طراحی فضای شهری: نگرشی بر فرآیندی اجتماعی - مکانی
نويسنده:علی مدنی‌پور ؛ مترجم:فرهاد مرتضایی - سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران - دیویی: 711.4 - 350 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 170000 ریال - 0 -073-360-964-978 انتخاب
3- طراحی فضای شهری نگرشی بر فرآیندی اجتماعی - مکانی
نويسنده:علی مدنی‌پور ؛ مترجم:فرهاد مرتضایی ؛ ويراستار:امیرعباس نجاری - شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری - دیویی: 711.4 - 340 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 16000 ریال - 4 -073-360-964 انتخاب
4- طراحی فضای شهری: نگرشی بر فرآیندی اجتماعی - مکانی
نويسنده:علی مدنی‌پور ؛ مترجم:فرهاد مرتضایی ؛ ويراستار:امیرعباس نجاری - شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری - دیویی: 711.4 - 330 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 38000 ریال - 0 -073-360-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1