لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(219)
چاپ مجدد (345)
تالیف (549)
ترجمه (15)
تهران (399)
شهرستان (165)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (88)

تعداد یافت شده (564) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جمعیت و تنظیم خانواده
نويسنده:پریوش حلم‌سرشت ؛ نويسنده:اسماعیل دل‌پیشه - چهر - دیویی: 363.960955 - 182 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1379 - 9000 ریال - 5 -084-409-964 انتخاب
2- جمعیت و تنظیم خانواده
نويسنده:محمد جهانفر ؛ ويراستار: دلاور ؛ باهمكاري:شایسته جهانفر - سپند هنر - دیویی: 363.960955 - 238 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 12000 ریال - 7 -81-9287-964 انتخاب
3- جمعیت و تنظیم خانواده
نويسنده:محمد جهانفر ؛ نويسنده:شایسته جهانفر ؛ ويراستار: دلاور - سپند هنر - دیویی: 363.960955 - 238 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1379 - 12000 ریال - 7 -81-9287-964 انتخاب
4- 17 روش ضدبارداری: شیوه صحیح آمیزش جنسی برای جلوگیری از حاملگی ناخواسته
نويسنده:کوشیار کریمی‌طاری ؛ نويسنده:شهناز قلی‌زاده - نسل نواندیش - دیویی: 613.94 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1379 - 6000 ریال - 1 -02-6714-964 انتخاب
5- جمعیت و تنظیم خانواده
نويسنده:محمد جهانفر ؛ نويسنده:شایسته جهانفر ؛ ويراستار: دلاور - چهر - دیویی: 363.960955 - 238 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1379 - 9000 ریال - 5 -084-409-964 انتخاب
6- جمعیت و تنظیم خانواده
نويسنده:پریوش حلم‌سرشت ؛ نويسنده:اسماعیل دل‌پیشه - چهر - دیویی: 363.960955 - 182 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1379 - 9000 ریال - 5 -084-409-964 انتخاب
7- بهداشت ازدواج: از انتخاب همسر تا اولین فرزند
نويسنده:خسرو رفائی‌شیرپاک ؛ مقدمه:حمیدرضا صادقی‌پور - ایلیا - دیویی: 613.95 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 8500 ریال - 3 -2-90220-964 انتخاب
8- جدیدترین اطلاعات مربوط به روشهای ضد بارداری
نويسنده:کوشیار کریمی‌طاری - مولوی - دیویی: 613.7 - 44 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 3000 ریال - 8 -13-6161-964 انتخاب
9- 17 روش ضدبارداری: شیوه صحیح آمیزش جنسی برای جلوگیری از حاملگی ناخواسته
نويسنده:کوشیار کریمی‌طاری ؛ نويسنده:شهناز قلی‌زاده - نسل نواندیش - دیویی: 613.94 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1379 - 6000 ریال - 1 -02-6714-964 انتخاب
10- جمعیت، توسعه و بهداشت باروری
نويسنده:حبیب‌الله زنجانی ؛ نويسنده:کامل شادپور ؛ نويسنده:امیرهوشنگ مهریار - نشر و تبلیغ بشری - دیویی: 363.96 - 190 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 13000 ریال - 6 -62-5982-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 57