لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (1)
تالیف (5)
ترجمه (0)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حاکمیت تاریخی ایران بر جزایر تنب و بو موسی
نويسنده:سیدعلی حق‌شناس - سنا - دیویی: 955.7356 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 30000 ریال - 4 -94-8871-964-978 انتخاب
2- نگاهی تاریخی به جزایر ایرانی تنب و ابوموسی
نويسنده:اصغر جعفری‌ولدانی - وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات - دیویی: 955.7357 - 646 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 20000 ریال - 964-6056-61-X انتخاب
3- جزایر سه‌گانه ایرانی در خلیج فارس: پژوهشی تاریخی - حقوقی
نويسنده:نقی طبرسا - موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران - دیویی: 955.7356 - 1046 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1390 - 320000 ریال - 8 -161-526-964-978 انتخاب
4- حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی
نويسنده:پیروز مجتهدزاده ؛ به‌اهتمام:پژمان اکبرزاده - موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب - دیویی: 955.7356 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 4 -88-6556-964 انتخاب
5- نگاهی تاریخی به جزایر ایرانی تنب و ابوموسی
نويسنده:اصغر جعفری‌ولدانی - وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات - دیویی: 955.7357 - 672 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 55000 ریال - 964-6056-61-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1