لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (0)
تالیف (7)
ترجمه (0)
تهران (6)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کودکان سرزمین ما: پنجمین جشنواره عکس کودک: تهران 1387
به‌اهتمام:علیرضا کریمی‌صارمی ؛ مترجم:مجتبی احمدخان ؛ ويراستار:حسین زنده‌روح‌کرمانی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 779.25 - 144 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 200000 ریال - 3 -395-391-964-978 انتخاب
2- مجموعه عکس‌های نخستین جشنواره عکس کودک
به‌اهتمام: کانون‌پرورش‌فکری‌کودک‌و‌نوجوان،واحد‌عکس‌ ؛ گردآورنده:اسماعیل عباسی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 779.25 - 88 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 25000 ریال - 7 -489-432-964 انتخاب
3- دومین جشنواره عکس کودک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
گردآورنده: کانون‌پرورش‌فکری‌کودک‌و‌نوجوان،واحد‌عکس‌ - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 779.25 - 132 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 40000 ریال - 5 -055-391-964 انتخاب
4- چهارمین جشنواره عکس کودک آذر 84
به‌اهتمام: واحد‌عکس‌کانون‌پرورش‌فکری‌کودکان‌و‌نوجوانان ؛ زيرنظر:اسماعیل عباسی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 779.25 - 136 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 60000 ریال - 8 -160-391-964 انتخاب
5- مجموعه عکس‌های سومین جشنواره عکس کودک
به‌اهتمام: کانون‌پرورش‌فکری‌کودک‌و‌نوجوان،واحد‌عکس‌ ؛ زيرنظر:اسماعیل عباسی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 779.25 - 136 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 40000 ریال - 964-391-092-X انتخاب
6- دومین جشنواره سراسری عکس کودک و نوجوان آبرنگ
به‌اهتمام: واحد‌فرهنگی‌موسسه‌آبرنگ‌خراسان ؛ زيرنظر:کیارنگ علایی - آهنگ قلم - دیویی: 779 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 20000 ریال - 4 -66-7641-964 انتخاب
7- نخستین جشنواره عکس کودک
زيرنظر:اسماعیل عباسی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 779.25 - 88 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 25000 ریال - 7 -489-432-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1