لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(77)
چاپ مجدد (78)
تالیف (119)
ترجمه (36)
تهران (104)
شهرستان (51)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (23)

تعداد یافت شده (155) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مبانی برنامه‌ریزی صنعت گردشگری
نويسنده:رحیم حیدری‌چیانه - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 338.4791 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 28000 ریال - 4 -272-530-964-978 انتخاب
2- خدمات جهان‌گردی و صدور بلیت = Tourism services & issuing tickets
نويسنده:عباس رضوی ؛ نويسنده:علی محتشم‌امیری ؛ ويراستار:آزاده مستعانی - مطیع - دیویی: 338.4791 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 140000 ریال - 9 -08-7107-600-978 انتخاب
3- اطلس راه‌های ایران: کامل‌ترین راهنمای گردشگری راه‌های کشور
زيرنظر:هادی عبداللهی - سپهر اندیشه - دیویی: 912.55 - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 5000 نسخه - 40000 ریال - 2 -96-5071-600-978 انتخاب
4- مقدمه‌ای بر جغرافیای تفریحات جهانگردی از ثری تا به ثریا
نويسنده:اصغرفرشاد شوشتری - سروش الوند - دیویی: 338.4791 - 150 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 3 -9-93540-964 انتخاب
5- برنامه‌ریزی توسعه جهانگردی (رویکردی همپیوند و پایدار)
نويسنده:حمید ضرغام ؛ ويراستار:احسان قنبری - مهکامه - دیویی: 338.4791 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2200 نسخه - 68000 ریال - 4 -37-2827-964-978 انتخاب
6- آب و هواشناسی توریسم
نويسنده:حسن ذوالفقاری ؛ ويراستار:بهروز صراف - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 551.5 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 9 -574-530-964-978 انتخاب
7- مدیریت گردشگری و هتل‌داری "رویکردهای کاربردی مدیریت بازاریابی، خدمات، قیمت‌گذاری، ارتباطات، تبلیغات، CRM...)
نويسنده:محمدرضا ملازاده‌سردرودی - راه ابریشم - دیویی: 338.4791 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 55000 ریال - 4 -15-5441-600-978 انتخاب
8- توریسم
نويسنده:محمدمهدی کوشا - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت فرهنگی و اجتماعی، دفتر برنامه‌ریزی اجتماعی - دیویی: 338.4791 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 4 -70-7508-964-978 انتخاب
9- سفر و گردشگری = Travel and tourism دانستنیهای مهم: ایمنی، بهداشتی، فرهنگی و سرگرمیهای علمی در...
نويسنده: سلطانزاده ؛ زيرنظر:بهزاد مهرکیش‌نیا ؛ زيرنظر:رضا راعی‌فرد - نخست - دیویی: 338.4791 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 9 -7-93896-964 انتخاب
10- راهنمای تربیت خانه‌دار (برای هتلها)
مترجم:مهدخت ترکمان ؛ ويراستار:احمد ساعیان - سیمین - دیویی: 338.3791 - 158 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 9 -54-6779-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 16