لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(77)
چاپ مجدد (78)
تالیف (119)
ترجمه (36)
تهران (104)
شهرستان (51)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (23)

تعداد یافت شده (155) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مبانی برنامه‌ریزی صنعت گردشگری
نويسنده:رحیم حیدری‌چیانه - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 338.4791 - 294 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 140000 ریال - 4 -272-530-964-978 انتخاب
2- آشنایی با فن راهنمایی در تور
نويسنده:اصغر حیدری ؛ ويراستار:راحله قنبری - مهکامه - دیویی: 338.4791 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1396 - 148000 ریال - 1 -41-2827-964-978 انتخاب
3- سفر و گردشگری = Travel and tourism دانستنیهای مهم: ایمنی، بهداشتی، فرهنگی و سرگرمیهای علمی در...
نويسنده: سلطانزاده ؛ زيرنظر:بهزاد مهرکیش‌نیا ؛ زيرنظر:رضا راعی‌فرد - نخست - دیویی: 338.4791 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1388 - 42000 ریال - 9 -7-93896-964 انتخاب
4- خدمات صنعت گردشگری
نويسنده:بهرام رنجبریان ؛ نويسنده:محمد زاهدی - چهارباغ - دیویی: 338.4791 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 28000 ریال - 9 -52-7282-964-978 انتخاب
5- گردشگری (ماهیت و مفاهیم)
نويسنده:محمدحسین پاپلی‌یزدی ؛ نويسنده:مهدی سقایی ؛ ويراستار:معصومه اروانه - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 338.4791 - 284 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 30000 ریال - 964-530-086-X انتخاب
6- آشنایی با فن راهنمایی در تور
نويسنده:اصغر حیدری ؛ ويراستار:راحله قنبری - مهکامه - دیویی: 338.4791 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1394 - 115000 ریال - 1 -41-2827-964-978 انتخاب
7- درآمدی بر رویکردها در برنامه‌ریزی توسعه گردشگری محلی، شهری و منطقه‌ای
نويسنده:مسعود معصومی - سمیرا - دیویی: 338.4791 - 234 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 34000 ریال - 7 -21-8955-964-978 انتخاب
8- برنامه‌ریزی توسعه جهانگردی (رویکردی همپیوند و پایدار)
نويسنده:حمید ضرغام ؛ ويراستار:احسان قنبری - مهکامه - دیویی: 338.4791 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 68000 ریال - 4 -37-2827-964-978 انتخاب
9- مبانی گردشگری روستایی = Fundamentals of Rural Turism
نويسنده:محسن اردستانی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - دیویی: 338.4791 - 356 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 48000 ریال - 1 -798-422-964-978 انتخاب
10- جغرافیای جهانگردی
گردآورنده:رضا یزدانپرست - سنجش و دانش - دیویی: 338.4791 - 220 صفحه - ربعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 150000 ریال - 1 -224-232-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 16