لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(33)
چاپ مجدد (18)
تالیف (51)
ترجمه (0)
تهران (47)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (51) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نفحات الانس من حضرات القدس
نويسنده:عبدالرحمن‌بن‌احمد جامی ؛ مصحح:محمود عابدی - سخن - دیویی: 297.892 - 1352 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 1100 نسخه - 330000 ریال - 8 -241-372-964-978 انتخاب
2- گزیده آثار جامی شامل: خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، خردنامه‌ی اسکندری، سلامان و ابسال، تحفه‌الاحرار، سبحه‌الابرار، لوایح، لوامع و بهارستان
به‌اهتمام:عباس یزدی ؛ ويراستار:محمد یزدی - فرهنگ ‌دانشجو - دیویی: 8fa1.33 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 2000 نسخه - 56000 ریال - 0 -27-8479-964-978 انتخاب
3- کنز المعانی (منشآت نیمدهی)
نويسنده:عبدالکریم نیمدهی ؛ مصحح:محمدرضا نصیری ؛ مصحح:محمدباقر وثوقی - فرهنگستان زبان و ادب فارسی - دیویی: 808.6 - 528 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 400000 ریال - 2 -00-6143-600-978 انتخاب
4- نفحات الانس من حضرات القدس
نويسنده:عبدالرحمن‌بن‌احمد جامی ؛ مصحح:محمود عابدی - اطلاعات - دیویی: 297.892 - 1322 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1370 - 6000 نسخه - 6000 ریال - انتخاب
5- قصه‌های خواندنی بهارستان جامی
نويسنده:عبدالرحمن‌بن‌احمد جامی ؛ گردآورنده:مرجان کشاورزی‌آزاد - پیدایش - دیویی: 8fa8.833 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1396 - 500 نسخه - 130000 ریال - 7 -75-6695-964-978 انتخاب
6- جامع الالحان
نويسنده:عبدالقادربن‌غیبی مراغی - موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی - دیویی: 780.955 - 256 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 2000 نسخه - 2400 ریال - انتخاب
7- گلزار معرفت: گزیده بهارستان جامی
نويسنده:عبدالرحمن‌بن‌احمد جامی ؛ گردآورنده:اسماعیل حاکمی ؛ زيرنظر:محمد شریفی - معین - دیویی: 8fa8.832 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2200 نسخه - 60000 ریال - 5 -064-165-964-978 انتخاب
8- نفحات الانس
نويسنده:عبدالرحمن‌بن‌احمد جامی - حوا - دیویی: 297.892 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 88000 ریال - 7 -75-6777-600-978 انتخاب
9- داراب‌نامه
نويسنده:محمدبن‌احمد بیغمی ؛ مقدمه:ذبیح‌الله صفا - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 8fa8.833 - 922 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1391 - 500 نسخه - 6 -381-445-964-978 انتخاب
10- گزیده آثار جامی شامل: خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، خردنامه‌ی اسکندری، سلامان و ابسال، تحفه‌الاحرار، سبحه‌الابرار، لوایح، لوامع و بهارستان
به‌اهتمام:عباس یزدی ؛ ويراستار:محمد یزدی - فرهنگ ‌دانشجو - دیویی: 8fa1.33 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 52000 ریال - 0 -27-8479-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6