لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کرمانشاه ما به دور‌نمای قدیم شهر (الیگارشی - خاندان‌های حکومت گر در کرمانشاهان)
گردآورنده:اردشیر کشاورز - طاق‌ بستان - دیویی: 955.44 - 340 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 28000 ریال - 5 -57-5905-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1