لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(997)
چاپ مجدد (656)
تالیف (1649)
ترجمه (4)
تهران (1507)
شهرستان (146)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (158)

تعداد یافت شده (1653) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قوانین و مقررات جزایی کاربردی همراه با آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، نظریات شورای نگهبان...
تدوين:جهانگیر منصور - دیدار - 924 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 2500 نسخه - 120000 ریال - 4 -034-104-600-978 انتخاب
2- سه در یک حقوق جزای عمومی
نويسنده:هادی توکلی - آموزشی تالیفی ارشدان - 130 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 3 -27-8170-600-978 انتخاب
3- مجموعه قوانین و مقررات زندان‌ها
نويسنده: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ زيرنظر:مهدی مهدی‌زاده - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 5 -50-7434-600-978 انتخاب
4- قانون آیین دادرسی کیفری: مصوب 1392 (قانون دادرسی الکترونیکی، قانون آیین دادرسی جرائم رایانه‌ای، قانون آیین دادرسی جرائم اشخاص حقوقی، ...
نويسنده:جواد صادقی - آیدین - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 8 -12-5871-600-978 انتخاب
5- مشروعیت سیاسی کیفر
نويسنده:محمد یکرنگی - سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 300 نسخه - 275000 ریال - 9 -370-108-600-978 انتخاب
6- مجموعه قوانین روزنامه‌ای قانون مجازات اسلامی
تدوين:یوسف نیازی ؛ تدوين:یحیی پیری - اندیشه فاضل،بیشه - 308 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 128000 ریال - 8 -54-8052-600-978 انتخاب
7- جرایم علیه اشخاص
نويسنده:حسین میرمحمدصادقی - نشر میزان - 528 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 5000 نسخه - 70000 ریال - 6 -091-511-964-978 انتخاب
8- حقوق جزای عمومی کاربردی: منطبق با سرفصل دانشگاه جامع علمی - کاربردی
نويسنده:مریم غلام‌بیرقیان ؛ مقدمه:کیومرث کلانتری - وارش‌وا - 178 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 4 -97-5894-600-978 انتخاب
9- شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی
نويسنده:محمد مصدق ؛ ويراستار:لیلاسادات اسدی - جنگل،جاودانه - 432 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1393 - 2000 نسخه - 175000 ریال - 4 -176-316-600-978 انتخاب
10- نکات طلایی و نموداری آیین دادرسی کیفری شامل برجسته‌سازی قانون، شرح مختصر قانون قوانین نموداری ...
نويسنده:زهرا معصومی - اندیشه ارشد - 300 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100 نسخه - 390000 ریال - 9 -57-8771-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 166