لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(975)
چاپ مجدد (631)
تالیف (1602)
ترجمه (4)
تهران (1461)
شهرستان (145)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (152)

تعداد یافت شده (1606) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جرایم مطبوعاتی: بررسی تطبیقی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران و انگلستان
نويسنده:عباس شیخ‌الاسلامی - جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - 316 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 15000 ریال - 8 -039-324-964 انتخاب
2- هندبوک کاربردی قوانین و مقررات حقوقی کیفری: هندبوک حقوقی مشتمل بر قوانین: اساسی، مدنی، مسئولیت مدنی،..." هندبوک کیفری مشتمل بر قوانین: "مجازات ...
تدوين:سیدمهدی کمالان - کمالان - 802 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1388 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 4 -17-2566-964-978 انتخاب
3- سرقت در حقوق کیفری ایران (مطالعات تطبیقی)
نويسنده:محمدجعفر حبیب‌زاده - دادگستر - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 6 -068-282-600-978 انتخاب
4- بررسی جرائم و مجازات‌های قانون کار
گردآورنده:فرزاد زنگنه - لوح محفوظ - 114 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 7 -03-8000-600-978 انتخاب
5- حقوق جزای اختصاصی 2: جرایم علیه اموال: صدور چک بلامحل، خیانت در امانت، کلاهبرداری و سرقت (با حل دهها مسئله)
نويسنده:بهرام درویش - موسسه ‌فرهنگی ‌انتشاراتی‌ نگاه ‌بینه - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 9 -06-8874-964 انتخاب
6- مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران (کیفری) بهمن 1391
تدوين: مرکز استخراج و مطالعات رویه قضایی کشور - قوه ‌قضاییه‌، مرکز مطبوعات‌ و انتشارات - 98 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 90000 ریال - 0 -97-2836-964-978 انتخاب
7- نقض نظریه تفکیک قوا در تحولات قانون مجازات اسلامی 1392
نويسنده:محمدرضا محمدغفوری - خرسندی - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 180000 ریال - 6 -534-114-600-978 انتخاب
8- شرح جامع و کاربردی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: حدود
محقق:ابراهیم باقری ؛ زيرنظر:نورالله سلطانی ؛ ويراستار:محمد اسماعیل‌بیگی - نشر قضا - 772 صفحه - جلد 2 - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1395 - 200 نسخه - 340000 ریال - 8 -221-534-964-978 انتخاب
9- مجموعه محشای قوانین چک با آخرین اصلاحات و الحاقات مشتمل بر: آرای وحدت رویه، اصراری و شعب دیوانعالی کشور، نظریه مشورتی و دیدگاههای حقوقی قضات
نويسنده:ناصر اصغری - آریان - 164 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 14000 ریال - 8 -3-95623-964 انتخاب
10- رابطه‌ی علیت در حقوق کیفری ایران و انگلستان
نويسنده:سیدیزداله طاهری‌نسب ؛ مقدمه:حسین میرمحمدصادقی - دادگستر - 770 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 1000 نسخه - 165000 ریال - 7 -26-2626-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 161