لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(415)
چاپ مجدد (766)
تالیف (1179)
ترجمه (2)
تهران (1095)
شهرستان (86)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (97)

تعداد یافت شده (1181) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آسیب‌شناسی فقهی قوانین کیفری قانون مجازات اسلامی - آیین دادرسی
- جنگل - 224 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 5 -374-981-964-978 انتخاب
2- قانون مجازات اسلامی: حدود - قصاص - دیات - تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات همراه با قانون تعزیرات ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - 328 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 26 سال 1388 - 5000 نسخه - 19000 ریال - 3 -90-8786-964-978 انتخاب
3- قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392/2/1) همراه با: تاریخچه تدوین و تصویب قانون مجازات اسلامی، متن مواد نسخ شده و اصلاحی، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور ...
گردآورنده: گروه پژوهش انتشارات کلک صبا ؛ گردآورنده:امید کفاش - کلک صبا - 494 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 9 -11-6542-600-978 انتخاب
4- حقوق جزای عمومی 1 و 2 بر اساس قانون مجازات اسلامی 1392 شامل: مسائل کلی حقوق جزا، عنصر قانونی جرم ...
نويسنده:عباس زراعت - جاودانه،جنگل - 288 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 7 -270-158-600-978 انتخاب
5- شرح قانون مجازات اسلامی (مبانی فقهی)
نويسنده:سیدمحمدجواد مرتضوی - مجمع علمی و فرهنگی مجد - 192 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 13000 ریال - 1 -01-6153-964 انتخاب
6- قانون مجازات اسلامی: کلیات - حدود - قصاص - دیات مصوب 1392/2/1 و تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1375 و اصلاحات مصوب 1392/2/1 ....
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - 392 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 130 سال 1393 - 3000 نسخه - 70000 ریال - 3 -073-104-600-978 انتخاب
7- قانون مجازات اسلامی: کلیات - حدود - قصاص - دیات - مصوب 1392/2/1 و تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1375 و اصلاحات مصوب 1392/2/1 و ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - 480 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 131 سال 1394 - 10000 نسخه - 85000 ریال - 8 -106-104-600-978 انتخاب
8- قانون مجازات اسلامی: حدود - قصاص - دیات - تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده - جرائم رایانه‌ای با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات همراه با قانون تعزیرات ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - 350 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 74 سال 1389 - 1500 نسخه - 19000 ریال - 1 -006-104-600-978 انتخاب
9- حقوق کیفری عمومی: بر اساس قانون مجازات اسلامی جدید
نويسنده:حسین آقایی‌جنت‌مکان - جنگل،جاودانه - 400 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 1 -819-981-964-978 انتخاب
10- قانون آیین دادرسی کیفری نموداری مصوب 1392/12/4
تدوين:رضا بولاغی ؛ تدوين:حبیب‌الله جمادی - چتر دانش - 392 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 8 سال 1394 - 2000 نسخه - 100000 ریال - 4 -63-7316-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 119