لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(87)
چاپ مجدد (76)
تالیف (158)
ترجمه (5)
تهران (131)
شهرستان (32)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (163) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رویارویی فکری ایران با مدرنیت
نويسنده:فرزین وحدت ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - دیویی: 955.082044 - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 32000 ریال - 7 -459-311-964 انتخاب
2- غرب‌زدگی
نويسنده:جلال آل‌احمد - نیاز فردا - دیویی: 955.0044 - 190 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 42000 ریال - 5 -4-91838-600-978 انتخاب
3- غرب‌زدگی
نويسنده:جلال آل‌احمد ؛ ويراستار:رضا علی‌محمدی - آرایه نگار - دیویی: 955.0044 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 130000 ریال - 0 -7-96792-600-978 انتخاب
4- رفتارشناسی ایرانیان: درآمدی بر شناخت روحیات، فرهنگ و رفتار مردمان ایران
نويسنده:کیومرث فلاحی ؛ ويراستار:راحله قنبری - مهکامه - دیویی: 955.0044 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 135000 ریال - 4 -79-2827-964-978 انتخاب
5- طرح بررسی و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور (شاخص‌های غیرثبتی): گزارش مربوط به کل کشور
مسئول طرح:منصور واعظی - موسسه انتشارات کتاب نشر - دیویی: 955.0044 - 648 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 120000 ریال - 7 -3-92478-600-978 انتخاب
6- شناخت فرهنگ و اقوام ایران زمین
نويسنده:حمید عامریان ؛ ويراستار:محمد مرتضائی - سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - دیویی: 955.97 - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 170000 ریال - 5 -169-102-600-978 انتخاب
7- غرب‌زدگی
نويسنده:جلال آل‌احمد - مصدق،جامی - دیویی: 955.0044 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 150000 ریال - 1 -43-7436-600-978 انتخاب
8- رفتارشناسی ایرانیان: درآمدی بر شناخت روحیات، فرهنگ و رفتار مردمان ایران
نويسنده:کیومرث فلاحی ؛ ويراستار:راحله قنبری - مهکامه - دیویی: 955.0044 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 64000 ریال - 4 -79-2827-964-978 انتخاب
9- غرب‌زدگی
نويسنده:جلال آل‌احمد - یاقوت علم - دیویی: 955.0044 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 195000 ریال - 2 -6-99475-622-978 انتخاب
10- نوسازی ناتمام: گفت‌وگو با محمدعلی (همایون) کاتوزیان
نويسنده:محمد صادقی - پایان - دیویی: 303.482 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 35000 ریال - 2 -28-5742-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 17