لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(449)
چاپ مجدد (361)
تالیف (676)
ترجمه (134)
تهران (382)
شهرستان (428)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (43)

تعداد یافت شده (810) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اسلام در ایران (از هجرت تا پایان قرن نهم هجری)
نويسنده:ایلیاپاولویچ پطروشفسکی ؛ مترجم:کریم کشاورز - پیام - دیویی: 297.91655 - 588 صفحه - وزیری - چاپ 7 سال 1363 - 5000 نسخه - 950 ریال - انتخاب
2- تاریخنامه‌ی طبری: ‌گردانیده منسوب به بلعمی از کهن‌ترین متون فارسی
نويسنده:محمدبن‌جریر طبری ؛ مترجم:محمدبن‌محمد بلعمی ؛ مصحح:محمد روشن - نو - دیویی: 909.097671 - 586 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1368 - 2200 نسخه - 10000 ریال - انتخاب
3- السیره النبویه
نويسنده:عبدالملک‌بن‌هشام ابن‌هشام - مصطفوی - دیویی: 297.93 - 437 صفحه - (در4جلد ) - چاپ 2 سال 1369 - 2000 نسخه - 6800 ریال - انتخاب
4- جامع التواریخ
نويسنده: رشیدالدین‌فضل‌الله ؛ مصحح:محمد روشن - نشر البرز - دیویی: 955.06 - 770 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1374 - 1450 نسخه - 65000 ریال - انتخاب
5- موسوعه التاریخ الاسلامی
نويسنده:محمدهادی یوسفی‌غروی - مجمع الفکر الاسلامی - دیویی: 297.912 - 784 صفحه - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 1000 نسخه - 5 -74-5662-964 انتخاب
6- تاریخ اسلام: زندگینامه امام حسین (ع)
نويسنده:سیدهاشم رسولی‌ ؛ نويسنده:محمدعلی چنارانی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 297.912 - 316 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 10 سال 1396 - 1000 نسخه - 2 -202-430-964-978 انتخاب
7- تاریخ اسلام: از پیدایش عرب تا پایان خلافت عثمان
نويسنده:سیدهاشم رسولی‌ - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 297.912 - 264 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1386 - 2000 نسخه - 22000 ریال - 1 -200-430-964 انتخاب
8- قصه هجرت: تاریخ زندگی و سیره رسول خدا حضرت محمد مصطقی (ص)
نويسنده:علی نظری‌منفرد - سرور - دیویی: 297.93 - 806 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1386 - 3000 نسخه - 55000 ریال - 6 -30-6314-964-978 انتخاب
9- خورشیدی در تاریکی
نويسنده:سیروس اسعدی - نظری - دیویی: 297.912 - 504 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 600 نسخه - 320000 ریال - 0 -371-289-600-978 انتخاب
10- 14 نور پاک (ع): زندگی پیامبر عالیقدر اسلام (ص)
نويسنده:عبدالرحیم عقیقی‌بخشایشی - نوید اسلام - دیویی: 297.95 - 980 صفحه - (در14جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 2 -22-7907-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 81