لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(452)
چاپ مجدد (371)
تالیف (688)
ترجمه (135)
تهران (393)
شهرستان (430)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (44)

تعداد یافت شده (823) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاریخ اسلام: به زبان روسی
نويسنده:ناطق رحیم‌اف - مباهله - دیویی: 297.912 - 450 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 3 -6-94057-964 انتخاب
2- تاریخ الاسلام الثقافی و السیاسی: مسار الاسلام بعدالرسول و نشاه المذاهب
نويسنده:صائب عبدالحمید - دایره‌المعارف الفقه الاسلامی - دیویی: 909.097671 - 888 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 964-8360-57-X انتخاب
3- قصه هجرت: تاریخ زندگی و سیره رسول خدا حضرت محمد مصطفی (ص)
نويسنده:علی نظری‌منفرد - سرور - دیویی: 297.93 - 808 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 5 سال 1391 - 225000 ریال - 6 -30-6314-964-978 انتخاب
4- مروج الذهب و معادن الجوهر
نويسنده:علی‌بن‌حسین مسعودی ؛ محقق:محمدمحی‌الدین عبدالحمید - موسسه‌ انتشارات‌ هجرت - دیویی: 909.097671 - 286 صفحه - جلد 4 - وزیری - چاپ 2 سال 1368 - 7000 ریال - انتخاب
5- تحلیلی از تاریخ اسلام
نويسنده:سیدجعفر شهیدی - نهضت زنان اسلام - دیویی: 297.912 - جلد 2 - چاپ 1 سال 1360 - 90 ریال - انتخاب
6- تاریخ اسلام
نويسنده:سیدمحمود طباطبایی‌اردکانی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 297.912 - 340 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1372 - 1700 ریال - انتخاب
7- تاریخ اسلام
نويسنده:علی‌اکبر فیاض - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 297.912 - 271 صفحه - چاپ 4 سال 1369 - 700 ریال - انتخاب
8- تاریخ اسلام: خلاصه‌ای از زندگینامه امام حسین (ع)
نويسنده:سیدهاشم رسولی‌ - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 297.953 - 312 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1375 - 6000 ریال - انتخاب
9- تاریخ تحلیلی و سیاسی اسلام: از سال 61 هجری تا سقوط بغداد و سیره علمی، سیاسی و فرهنگی امامان معصوم (ع)
نويسنده:علی‌اکبر حسنی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 297.912 - 528 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 5 -081-476-964-978 انتخاب
10- العبر: تاریخ ابن خلدون
نويسنده:عبدالرحمن‌بن‌محمد ابن‌خلدون ؛ مترجم:عبدالمحمد آیتی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - دیویی: 909.091767 - 642 صفحه - (در7جلد ) - جلد 6 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1388 - 70000 ریال - 1 -125-426-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 83