لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(48)
چاپ مجدد (42)
تالیف (58)
ترجمه (32)
تهران (65)
شهرستان (25)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (21)

تعداد یافت شده (90) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کاربرد مدل‌ها و فنون تصمیم‌گیری در جغرافیا با تاکید بر برنامه‌ریزی روستایی، شهری و گردشگری
نويسنده:علی حاجی‌نژاد ؛ نويسنده:احدالله فتاحی ؛ نويسنده:ابوذر پایدار - سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - دیویی: 307.1216 - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 1 -831-102-600-978 انتخاب
2- مقدمه‌ای بر مبانی جغرافیای ناحیه‌ای
نويسنده:حبیب‌الله فصیحی - حبیب‌اله فصیحی - دیویی: 910 - 150 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 1 -5958-04-600-978 انتخاب
3- جغرافیا: ترکیبی نو
نويسنده:پیتر هاگت ؛ مترجم:شاپور گودرزی‌نژاد - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 910 - 630 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1391 - 500 نسخه - 140000 ریال - 8 -180-459-964-978 انتخاب
4- اندیشه‌های نو در فلسفه جغرافیا: فلسفه های محیطی و مکتبهای جغرافیایی
نويسنده:حسین شکویی - موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی - دیویی: 910.01 - 304 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 32000 ریال - 2 -156-342-964 انتخاب
5- جغرافیا: ترکیبی نو
نويسنده:پیتر هاگت ؛ مترجم:شاپور گودرزی‌نژاد - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 910 - 432 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1386 - 2500 نسخه - 30000 ریال - 7 -093-459-964 انتخاب
6- تعاریف جغرافیا "مرجع دانشگاهی (دکتری) "
نويسنده: دپارتمان جغرافیا مدرسان برتر - مدرسان برتر - دیویی: 910 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 107000 ریال - 0 -294-335-600-978 انتخاب
7- کلیات قاره‌ها (رشته جغرافیا)
نويسنده:سیدرحیم مشیری - دانشگاه پیام نور - دیویی: 910.9141 - 260 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1391 - 4000 نسخه - 26000 ریال - 7 -619-455-964-978 انتخاب
8- همراه معلم در کلاس (زنگ جغرافیا)
نويسنده:مرضیه رونقی - چشم‌انداز قطب - دیویی: 910 - 284 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 3 -108-493-600-978 انتخاب
9- استفاده از شاخص نرمال‌شده اختلاف پوشش گیاهی (NDVI) برای ارزیابی تخریب زمین در مقیاس چندگانه: (وضعیت فعلی، روندآینده و کاربرد عملی)
نويسنده:جنسیس‌تی ینگوه ؛ مترجم:طیبه مصباح‌زاده ؛ مترجم:فرشاد سلیمانی‌ساردو - جهاد دانشگاهی ‌واحد تهران - دیویی: 910 - 162 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100 نسخه - 150000 ریال - 6 -373-133-600-978 انتخاب
10- ابتکارات علمی ابوریحان در جغرافیا و زمین‌شناسی
نويسنده:امیرهوشنگ شیرازی - دانشیاران ایران - دیویی: 509.2 - 62 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 8 -371-434-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9