لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (1)
تالیف (6)
ترجمه (1)
تهران (4)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حدیث نامکرر عشق: سفرنامه تازه مسلمانی اروپایی به مکه
مترجم:محمد اخگری ؛ مقدمه:آنه‌ماری شیمل - آوینا - دیویی: 297.479 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 4 -0-95013-964 انتخاب
2- یار جمکرانی
نويسنده:محمدامین سپاهیان - مطیع - دیویی: 297.479 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 5000 نسخه - 40000 ریال - 4 -74-7107-600-978 انتخاب
3- راه راست: چرا از بهائیت برگشتم: خاطرات مسیح‌الله رحمانی [یار مهربان عبدالبهاء] رئیس سابق...
به‌اهتمام:علی‌امیر مستوفیان - راه نیکان - دیویی: 297.564 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 17000 ریال - 3 -8-96782-964-978 انتخاب
4- خواهر مسلمان! به کجا چنین شتابان
گردآورنده:عبدالباسط رئیسی - کتابدار توس - دیویی: 297.479 - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 1 -18-6314-600-978 انتخاب
5- راه راست: چرا از بهائیت برگشتم: خاطرات مسیح‌الله رحمانی [یار مهربان عبدالبهاء] رئیس سابق...
به‌اهتمام:علی‌امیر مستوفیان - راه نیکان - دیویی: 297.564 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 2000 نسخه - 17000 ریال - 3 -8-96782-964-978 انتخاب
6- 383 دانشجو پاسخ دادند
نويسنده:محمد رضایی‌آهوانوئی - نوروزی - دیویی: 297.357 - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100 نسخه - 120000 ریال - 8 -0046-02-622-978 انتخاب
7- چرا مسلمان شدم؟: ماجرای اسلام آوردن تازه‌مسلمانان اروپایی و آمریکایی از زبان خودشان
نويسنده:سها خانیان - گیوا - دیویی: 297.479 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 950000 ریال - 4 -662-451-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1