لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(44)
چاپ مجدد (31)
تالیف (67)
ترجمه (8)
تهران (64)
شهرستان (11)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (75) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- معماری محیط چاپخانه از مجموعه کتاب‌های صنعت چاپ
نويسنده:داود لطفی ؛ نويسنده:حمزه لطفی ؛ ويراستار:حمیده لطفی - آذر پویا - دیویی: 725.21 - 156 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 3 -6-94231-600-978 انتخاب
2- روشهای چاپ
نويسنده:شاپور تبریزی - پویانما - دیویی: 686.2 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 500 نسخه - 120000 ریال - 6 -7-92477-600-978 انتخاب
3- آنچه طراحان گرافیک و ناظران چاپ می‌دانند
نويسنده:بهرام عفراوی ؛ تصويرگر:فروزان خیری - کتاب آبان،دایره چهاررنگ - دیویی: 741.6 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 125000 ریال - 8 -93-6413-600-978 انتخاب
4- مبانی نشر کتاب: با تجدید نظر اساسی
نويسنده:عبدالحسین آذرنگ - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 070.5 - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1386 - 3500 نسخه - 33000 ریال - 6 -166-530-964-978 انتخاب
5- آنچه طراحان گرافیک و ناظران چاپ می‌دانند
نويسنده:بهرام عفراوی ؛ نقاش:فروزان خیری - موسسه فرهنگی هنری سی بال هنر - دیویی: 741.6 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 5000 نسخه - 35000 ریال - 9 -4-93937-964 انتخاب
6- تاریخ صنعت چاپ
نويسنده:دیوید کری ؛ مترجم:روح‌انگیز راهگانی ؛ تصويرگر:روبرت ایتون - مهرآوید - دیویی: 686.209 - 52 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 67000 ریال - 4 -06-8727-600-978 انتخاب
7- از چاپخانه تا کتابخانه: بررسی و روش‌های چاپ و آماده‌سازی کتاب و مطبوعات
نويسنده:قاسم صافی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 070.5 - 274 صفحه - چاپ 2 سال 1368 - 2000 نسخه - 900 ریال - انتخاب
8- نسخه‌پردازی و نشر: نکته‌های کلیدی درباره‌ی ویرایش و نشر
نويسنده:محمد سیداخلاقی - قصیده - دیویی: 070.5 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 6 -24-5087-600-978 انتخاب
9- مبانی هنر
نويسنده:عزیزالله گلکارزاده - گلکار - دیویی: 686.2 - 100 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 6 -6-90776-964-978 انتخاب
10- طراحان گرافیک: کانونهای تبلیغاتی و ...: راهنمای شیوه‌های مختلف چاپ بر روی مواد، یا، چه چاپی برای چه کاری مناسب است
نويسنده:بهرام عفراوی - موسسه فرهنگی هنری سی بال هنر - دیویی: 070.5 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 0 -3-93937-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8