لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (2)
تالیف (0)
ترجمه (3)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سوداگری مرگ: غرب چگونه عراق را مسلح ساخت
نويسنده:کنت تیمرمن ؛ مترجم:احمد تدین - موسسه ‌خدمات ‌فرهنگی ‌رسا - دیویی: 355.032567 - 768 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 45000 ریال - 9 -468-317-964 انتخاب
2- سوداگری مرگ: غرب چگونه عراق را مسلح ساخت
نويسنده:کنت تیمرمن ؛ نويسنده:احمد تدین - رسا - دیویی: 355.032567 - 766 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1376 - 0 -291-317-964 انتخاب
3- سوداگری مرگ: غرب چگونه عراق را مسلح ساخت
نويسنده:کنت تیمرمن ؛ مترجم:احمد تدین - موسسه ‌خدمات ‌فرهنگی ‌رسا - دیویی: 355.032567 - 754 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 9000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1