لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(66)
چاپ مجدد (30)
تالیف (91)
ترجمه (5)
تهران (78)
شهرستان (18)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (96) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ترانه‌های ملی ایران: سیری در ترانه و ترانه‌سرائی ایرانی
گردآورنده:محمد احمدپناهی - نشر علم - دیویی: 789 - 404 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 2200 نسخه - 35500 ریال - 964-405-279-X انتخاب
2- فرهنگ عامیانه مردم ایران
نويسنده:صادق هدایت ؛ گردآورنده:جهانگیر هدایت - نشر چشمه - دیویی: 398.0955 - 430 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1395 - 2500 نسخه - 420000 ریال - 8 -16-5571-964-978 انتخاب
3- مهر تا مهر: بررسی نمادها و اساطیر کهن ایرانی در فرهنگ بومی
نويسنده:رضا مهدی‌زاده‌آری ؛ ويراستار:فاطمه‌صغری عابدی‌فیروزجایی - مبعث - دیویی: 398.0955 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 8 -45-5356-600-978 انتخاب
4- سازوکارهای همبستگی در جوامع سنتی (عشایری و روستایی)
نويسنده:فتحیان صفایی‌نژاد - چویل - دیویی: 955.97 - 106 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1500 نسخه - 13000 ریال - 4 -60-7930-964-978 انتخاب
5- میراث معنوی
گردآورنده:سمیه مهدوی‌نیا - شورآفرین - دیویی: 363.69 - 292 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 75000 ریال - 1 -01-2995-964-978 انتخاب
6- نمادها و سنتهای ایران
نويسنده:کیوان سالمی‌فیه - زرین‌مهر - دیویی: 398.0955 - 352 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1250 نسخه - 18000 ریال - 1 -46-9919-964-978 انتخاب
7- آیین‌های گذر در ایران: بررسی تطبیقی آیین‌های ایرانی در حوزه‌های فرهنگی و جغرافیایی
نويسنده:محمد اسدیان‌خرم‌آبادی - روشنان - دیویی: 398.0955 - 188 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1100 نسخه - 23000 ریال - 9 -8-92237-964 انتخاب
8- مراسم اقوام ایرانی
نويسنده:حسن زنده‌دل ؛ نويسنده:احمد معصومی - ایرانگردان - دیویی: 398.0955 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 5200 نسخه - 50000 ریال - 9 -44-6635-964-978 انتخاب
9- مردم‌شناسی با تکیه بر فرهنگ مردم ایران
نويسنده:هدایت‌الله ستوده ؛ نويسنده:محمود رنجبر - ندای آریانا - دیویی: 301 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 4 -0-95634-964-978 انتخاب
10- جامعه‌شناسی ادبیات عامه: نگاهی به سیر تاریخی شکار، پوشاک، خوراک و پیرایه در ایران
نويسنده:آسیه ذبیح‌نیاعمران ؛ نويسنده:محمدرضا جعفری ؛ نويسنده:سکینه عباسی - هومان - دیویی: 398.20955 - 310 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 190000 ریال - 8 -12-7174-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10