لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (6)
تالیف (10)
ترجمه (2)
تهران (12)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- طیف: راهنمای رنگ چاپ افست
نويسنده:مهدی رضایی - پویانما - دیویی: 686.23042 - 108 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 250000 ریال - 1 -2-92477-600-978 انتخاب
2- مدیریت رنگ در لوگوها
نويسنده:جان تامس درو ؛ نويسنده:سارا مایر ؛ مترجم:پروین آقایی - مارلیک - دیویی: 701.85 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 370000 ریال - 4 -61-5284-600-978 انتخاب
3- طیف: راهنمای رنگ چاپ افست
تهيه و تنظيم:مهدی رضایی - پویانما - دیویی: 686.23042 - 108 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 100000 ریال - 1 -2-92477-600-978 انتخاب
4- طیف: راهنمای رنگ چاپ افست
تهيه و تنظيم:مهدی رضایی ؛ گرافيست:ابراهیم حقیقی - پویانما - دیویی: 686.23042 - 108 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 400000 ریال - 1 -2-92477-600-978 انتخاب
5- مدیریت رنگ در لوگوها
نويسنده:جان تامس درو ؛ باهمكاري:سارا مایر ؛ مترجم:پروین آقایی - ملائک - دیویی: 006.69 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 110000 ریال - 9 -89-6856-964-978 انتخاب
6- اطلس کاربردی رنگ: راهنمای انتخاب رنگ مناسب سفارش چاپی
نويسنده:بهرام عفراوی ؛ ويراستار:مانی فرسایی - کتاب آبان - دیویی: 686.23043 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 550000 ریال - 1 -24-7343-600-978 انتخاب
7- شناخت و ترکیب رنگها در صنعت چاپ و نشر
نويسنده:الهام‌سادات سلجوقیان - چشم ساعی - دیویی: 686.23042 - 98 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 7 -13-8777-600-978 انتخاب
8- طیف: راهنمای رنگ چاپ افست
تهيه و تنظيم:مهدی رضایی - پویانما - دیویی: 686.23042 - 108 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1395 - 250000 ریال - 1 -2-92477-600-978 انتخاب
9- اطلس مقادیر رنگ
طراح:ارسلان عبدالرحمان - صانعی شهمیرزادی - دیویی: 686.23042 - 102 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 6 -22-7420-964 انتخاب
10- طیف: راهنمای رنگ چاپ افست
نويسنده:مهدی رضایی - پویانما - دیویی: 686.23042 - 108 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 250000 ریال - 1 -2-92477-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2