لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(153)
چاپ مجدد (231)
تالیف (377)
ترجمه (7)
تهران (352)
شهرستان (32)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (384) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دایره‌المعارف موضوعی برترین آدرس‌های اینترنت: اقتصاد و تجارت
نويسنده:فرزان مجیدفر ؛ نويسنده:فرشاد مجیدفر - نشر الکترونیکی و اطلاع‌رسانی جهان‌رایانه - دیویی: 004.678 - 308 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 22000 ریال - 3 -71-7702-964-978 انتخاب
2- دایره‌المعارف موضوعی برترین آدرس‌های اینترنت: مراجع و اخبار
نويسنده:فرشاد مجیدفر ؛ نويسنده:فرزان مجیدفر ؛ نويسنده:فرشید مجیدفر - نشر الکترونیکی و اطلاع‌رسانی جهان‌رایانه - دیویی: 004.678 - 210 صفحه - جلد 7 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 14000 ریال - 4 -74-7702-964-978 انتخاب
3- مرجع سایت‌های اینترنت: روانشناسی
تهيه و تنظيم: گروه‌تحقیق‌انتشارات‌فیض‌دانش ؛ زيرنظر:فربد ثروتی ؛ زيرنظر:حمیده فیض‌آبادی - فیض دانش - دیویی: 004.678 - 64 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 11000 ریال - 8 -053-982-964-978 انتخاب
4- گنجینه طلایی اینترنت
گردآورنده:آرزو خسروپور - طاهریان - دیویی: 004.678 - 256 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 8500 ریال - 3 -6-93725-964 انتخاب
5- سایت‌های ادبیات و فلسفه
نويسنده:جاوید سرایی - نسل نواندیش - دیویی: 004.678 - 320 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 22000 ریال - 8 -069-412-964 انتخاب
6- دفاع مقدس در اینترنت
به‌اهتمام:حمید داودآبادی - نشر میعاد - دیویی: 955.0843 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 20000 ریال - 9 -99-6930-964 انتخاب
7- ماهیان زینتی در ایران
نويسنده:محمود نفیسی ؛ نويسنده:مرتضی علیزاده ؛ ويراستار:مهدی ارجینی - نشر آموزش کشاورزی،موج سبز - دیویی: 004.678 - 102 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 17000 ریال - 5 -007-520-964 انتخاب
8- مرجع سایت‌های اینترنت: مهندسی عمران و معماری
تهيه و تنظيم: گروه‌تحقیق‌انتشارات‌فیض‌دانش ؛ زيرنظر:فربد ثروتی ؛ زيرنظر:حمیده فیض‌آبادی - فیض دانش - دیویی: 004.678 - 132 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 9 سال 1386 - 18000 ریال - 3 -56-8973-964 انتخاب
9- مرجع سایت‌های اینترنت: دامپزشکی
تهيه و تنظيم: گروه‌تحقیق‌انتشارات‌فیض‌دانش ؛ زيرنظر:امیر کوهساریان ؛ زيرنظر:حمیده فیض‌آبادی - فیض دانش - دیویی: 004.678 - 120 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 17000 ریال - 0 -52-8973-964 انتخاب
10- مرجع سایت‌های اینترنت: مهندسی علوم نظامی
تهيه و تنظيم: گروه‌تحقیق‌انتشارات‌فیض‌دانش ؛ زيرنظر:فربد ثروتی ؛ زيرنظر:حمیده فیض‌آبادی - فیض دانش - دیویی: 004.678 - 72 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 1200 ریال - 964-8973-58-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 39