لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1287)
چاپ مجدد (1990)
تالیف (2272)
ترجمه (1005)
تهران (2423)
شهرستان (854)
كودك و نوجوان (3088)
كمك درسی و آموزشی (8)

تعداد یافت شده (3277) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قصه‌های من
نويسنده:مرجان کشاورزی‌آزاد ؛ تصويرگر:فرشید شفیعی - شباویز - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 3 -66-5555-964 انتخاب
2- قصه‌های خیلی قشنگ
نويسنده:محمود پوروهاب ؛ نويسنده:مجید ملامحمدی ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - محراب قلم - دیویی: 8fa3.62 - 346 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 2200 نسخه - 120000 ریال - 5 -761-323-964-978 انتخاب
3- تو مادر منی؟
نويسنده:محمدرضا شمس‌ ؛ ويراستار:علی خاکبازان ؛ تصويرگر:گلنار ثروتیان - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 44 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 19000 نسخه - 15000 ریال - 6 -266-391-964-978 انتخاب
4- زبل و جادوگر مو قرمز و قصه‌های دیگر
نويسنده:مژگان شیخی ؛ ويراستار:رضا کریمی ؛ تصويرگر:عطیه سهرابی - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 8fa3.62 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 4400 نسخه - 15000 ریال - 0 -990-417-964 انتخاب
5- قصه‌های شیرین هزار و یک شب
نويسنده:فرشته رامشینی ؛ نويسنده:محمد تاجیک‌جعفری - شهرزاد - دیویی: 8fa3.62 - 72 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 3 -92-5643-600-978 انتخاب
6- داستان کبوتر طوق‌دار و یاران: برگزیده داستان‌های کهن فارسی از کلیله و دمنه برای نوجوانان
به‌اهتمام:بدرالسادات عیوقی - عیوقی - دیویی: 8fa3.62 - 54 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 1000 نسخه - 13000 ریال - 8 -27-8291-964-978 انتخاب
7- حکایت‌های من و بابام
نويسنده:عباس بسی‌خاسته - معتبر - دیویی: 8fa3.62 - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 7 -43-5470-600-978 انتخاب
8- قصه‌های بابابزرگ مش‌باقر (سی قصه‌ی دوم)
نويسنده:بتول سعیدی - ساویز - دیویی: 8fa3.62 - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1390 - 1500 نسخه - 30000 ریال - 3 -48-6662-964-978 انتخاب
9- قصه‌ها و افسانه‌های شیرین برای کودکان و نوجوانان
مترجم:کامبیز هادی‌پور ؛ نويسنده:آرمان ظریف‌آبکنار ؛ تصويرگر: آتلیه سما - سما - دیویی: 808.83 - 356 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 195000 ریال - 4 -63-6851-964-978 انتخاب
10- مجازات زنبور عسل و قصه‌های دیگر
گردآورنده:سیدحسن ناصری ؛ گردآورنده:احمد باقری‌نژاد ؛ تصويرگر:علی میری - آفتاب مهربانی - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 3200 نسخه - 40000 ریال - 9 -3-95095-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 328