لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (2)
تالیف (9)
ترجمه (7)
تهران (13)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرهنگ راهبردی و شیوه‌های جنگیدن
نويسنده:لاورنس ساندهاوس ؛ مترجم:عسگر قهرمانپور ؛ مترجم:محمود حبیبی‌مظاهری - خرسندی - دیویی: 355.0019 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 120000 ریال - 9 -252-114-600-978 انتخاب
2- روان‌شناسی جنگ
نويسنده:حسین ابراهیمی‌مقدم - عالی‌تبار - دیویی: 355.02019 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 180000 ریال - 1 -8-94206-600-978 انتخاب
3- روانشناسی نظامی
تدوين:ابوطالب مطلبی‌ورکانی ؛ تدوين:فرزاد صدیقی ؛ تدوين:محسن سمیعی - دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) - دیویی: 355.0019 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 50000 ریال - 3 -06-5684-600-978 انتخاب
4- روان‌شناسی جنگ
نويسنده:حسین ابراهیمی‌مقدم - عالی‌تبار - دیویی: 355.02019 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 180000 ریال - 1 -8-94206-600-978 انتخاب
5- اصول کمک‌های اولیه روان‌شناختی در مواجهه با شرایط پرخطر برای نظامیان
نويسنده:محسن اسکندری ؛ زيرنظر:منصور فرج‌خواه ؛ ويراستار:سیدعلی موسوی‌جزایری - اسرار دانش - دیویی: 355.0019 - 112 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 3 -117-986-964-978 انتخاب
6- روانشناسی نظامی
نويسنده:مجید اصغرزاده ؛ ويراستار:وحید دنیوی ؛ ويراستار:محمدتقی پوریان - دانشکده علوم و فنون فارابی - دیویی: 355.0019 - 142 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200000 ریال - 3 -71-7376-600-978 انتخاب
7- راهکارهای روانی و شناختی در کاهش تنش‌های عملیاتی
نويسنده:مارتاکی لنهارت ؛ مترجم:عزیز علیزاده ؛ مترجم:محسن افتاده‌حال - موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی - دیویی: 355.0019 - 560 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 0 -06-6901-600-978 انتخاب
8- فرهنگ راهبردی و شیوه‌های جنگیدن
نويسنده:لاورنس ساندهاوس ؛ مترجم:عسگر قهرمانپور ؛ مترجم:محمود حبیبی‌مظاهری - خرسندی - دیویی: 355.0019 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 165000 ریال - 9 -252-114-600-978 انتخاب
9- راهکارهای روانی و شناختی در کاهش تنش‌های عملیاتی
نويسنده:مارتاکی لنهارت ؛ مترجم:عزیز علیزاده ؛ مترجم:محسن افتاده‌حال - موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی - دیویی: 355.0019 - 480 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - انتخاب
10- راهکارهای روانی و شناختی در کاهش تنش‌های عملیاتی
نويسنده:مارتاکی لنهارت ؛ مترجم:محسن افتاده‌حال ؛ نويسنده:عزیز علیزاده - موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی - دیویی: 355.0019 - 494 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2