لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(638)
چاپ مجدد (83)
تالیف (570)
ترجمه (151)
تهران (562)
شهرستان (159)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (43)

تعداد یافت شده (721) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمانهای مهندسی
نويسنده:علی حبیبی - ارگ - دیویی: 658.4038 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 21000 ریال - 7 -87-7008-964-978 انتخاب
2- مدیریت دانش
نويسنده:کارل فراپائولو ؛ مترجم:صدیقه احمدی‌فصیح ؛ ويراستار:محمد حسن‌زاده - چاپار - دیویی: 658.4038 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 32000 ریال - 3 -16-5294-600-978 انتخاب
3- مدیریت دانش در هزاره سوم
نويسنده:محسن بلیغی - ضریح آفتاب - دیویی: 658.4028 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 22000 ریال - 2 -239-429-964-978 انتخاب
4- مستندسازی تجربیات مدیران (گامی در جهت تعالی دانش مدیران)
نويسنده:یاسر گلدوست‌جویباری ؛ نويسنده:مریم اسلامیان - به‌آوران،کلک زرین،کتاب پدیده - دیویی: 658.4038 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 30000 ریال - 1 -08-5516-600-978 انتخاب
5- مدیریت سرمایه‌های فکری (مزیت راهبردی - ارزش‌آفرینی سازمانی) مفاهیم و کاربردها
نويسنده:عباسعلی حاج‌کریمی ؛ نويسنده:عطیه بطحایی ؛ ويراستار:میثم بشیری - شرکت چاپ و نشر بازرگانی - دیویی: 658.4038 - 194 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 40000 ریال - 0 -182-468-964-978 انتخاب
6- مدیریت دانش: فرآیند خلق، تسهیم و کاربرد سرمایه فکری در کسب و کارها
نويسنده:بهروز قلیچ‌لی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 658.4038 - 244 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 26500 ریال - 0 -366-530-964-978 انتخاب
7- مدیریت دانش: موفقیت در اقتصاد جهانی مبتنی بر اطلاعات
نويسنده:آلن رادینگ ؛ مترجم:محمدحسین لطیفی ؛ ويراستار:مهدی بابایی‌اهری - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 658.4038 - 226 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 23500 ریال - 9 -805-459-964 انتخاب
8- مدیریت دانش: آموزه‌هایی از مهندسی دانش
نويسنده:جی لیبوویتز ؛ مترجم:محمد حسن‌زاده - کتابدار - دیویی: 658.4038 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 25000 ریال - 7 -21-5489-600-978 انتخاب
9- سرمایه‌ی فکری: مدیریت توسعه، مدل‌های سنجش
نويسنده:جلیل خاوندکار ؛ نويسنده:احسان خاوندکار ؛ نويسنده:افشین متقی - مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - دیویی: 658.4038 - 446 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 74000 ریال - 6 -64-2841-964-978 انتخاب
10- هشت راه برای ایجاد سازمانهای نوآور
نويسنده:مانو پاراشار - پردیس دانش - دیویی: 658.4 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 30000 ریال - 5 -77-2509-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 73