لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(35)
چاپ مجدد (8)
تالیف (43)
ترجمه (0)
تهران (35)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (43) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرایند داوری در قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران
نويسنده:گلاویژ الماسی ؛ نويسنده:مرضیه شیخ‌محمدی - نسیم دانش فردا - دیویی: 338.272820955 - 150 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 180000 ریال - 4 -16-7235-600-978 انتخاب
2- شروط و قوانین حاکم بر قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز
نويسنده:فرانک نوذری - حکایت قلم نوین - دیویی: 343.0772 - 318 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200000 ریال - 4 -49-8081-600-978 انتخاب
3- نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای نفت و گاز
نويسنده:ابراهیم کوتی - برتراندیشان - دیویی: 338.272820955 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 180000 ریال - 1 -40-8838-600-978 انتخاب
4- قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت
نويسنده:شهلا عربی ؛ ويراستار:سعید طاوسی‌مسرور - گنج علم - دیویی: 338.272820955 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200000 ریال - 2 -0-97804-600-978 انتخاب
5- رژیم حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت و گاز ایران در مقایسه با مقررات پیمان منشور انرژی
نويسنده:علی‌محمد حکیمیان - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - دیویی: 343.0772 - 254 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 120000 ریال - 8 -058-298-600-978 انتخاب
6- روشهای مالی و حسابداری در قراردادهای بین‌المللی نفتی و بیع متقابل
نويسنده:مسعود زهدی - بهجت - دیویی: 338.272820955 - 156 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 55000 ریال - 5 -24-2763-964-978 انتخاب
7- نفت، بای‌بک و منافع ملی: بیع متقابل در توسعه میادین نفت و گاز و تاثیر آن بر امنیت ملی-منافع ملی
نويسنده:ابوالفضل حسن‌بیکی - آوای نور - دیویی: 338.27280955 - 202 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 14000 ریال - 3 -25-5819-964 انتخاب
8- بررسی ابعاد بیع متقابل (Buy back) در قراردادهای میادین نفت و گاز ایران
نويسنده:بابک اشتری - آریا دانش - دیویی: 338.2728209 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 180000 ریال - 6 -24-6154-622-978 انتخاب
9- ارائه‌ی الگوی مناسب برای توسعه‌ی سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز ایران و تدوین خط مشی‌های مربوطه
نويسنده:ناصر قلی‌پور - سیب کال - دیویی: 338.272820955 - 182 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1393 - 150000 ریال - 6 -4-93619-600-978 انتخاب
10- ساختار قراردادهای بین‌المللی سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز و کاربرد علوم مالی، حسابداری، و اقتصاد در آنها و تحولات قراردادهای بیع متقابل
نويسنده:مسعود زهدی ؛ ويراستار:محمدابراهیم امینیان - هزاره سوم اندیشه - دیویی: 338.272820955 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 120000 ریال - 7 -84-8088-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5