لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (1)
تالیف (10)
ترجمه (0)
تهران (6)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- موسیقی و ترانه‌های بختیاری
نويسنده:کاظم پوره - آنزان - دیویی: 789.994 - 270 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 17000 ریال - 4 -15-6699-964 انتخاب
2- موسیقی قوم بختیاری (آوا - نواهای شادی و ناشادی)
نويسنده:سریا داودی‌حموله - افراز - دیویی: 789.994 - 366 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 400000 ریال - 2 -306-326-600-978 انتخاب
3- استان چهارمحال و بختیاری
نويسنده:کیوان پهلوان ؛ ويراستار:شیدا حبیبی - آرون - دیویی: 789.994 - 286 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 190000 ریال - 2 -209-231-964-978 انتخاب
4- استان چهارمحال و بختیاری
نويسنده:کیوان پهلوان ؛ ويراستار:شیدا حبیبی - آرون - دیویی: 789.994 - 288 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 190000 ریال - 2 -209-231-964-978 انتخاب
5- علاءالدین، بهمن (مسعود بختیاری)
نويسنده:بهمن فردوسی - بهمن فردوسی - دیویی: 789.994 - 72 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 120000 ریال - 7 -134-69850-0-979 انتخاب
6- بختیاری یادگاری از تاریخ کهن
نويسنده:کیامرث قربانی - دلا - دیویی: 955.976 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 250000 ریال - 0 -16-5927-600-978 انتخاب
7- بوی خوش باوینه در بزرگ داشت استاد بهمن علاءالدین
نويسنده:هوشنگ فرجی‌فر ؛ ويراستار:عباس قنبری‌عدیوی - نیوشه - دیویی: 789.092 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 60000 ریال - 4 -4-91907-600-978 انتخاب
8- بختیاری یادگاری از تاریخ کهن
گردآورنده:کیامرث قربانی - دلا - دیویی: 955.976 - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 250000 ریال - 0 -16-5927-600-978 انتخاب
9- شناخت و بررسی موسیقی بختیاری
نويسنده:عظیم لک - چنگ - دیویی: 789.944 - 100 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 15000 ریال - 6 -13-6341-964 انتخاب
10- بختیاری یادگاری از تاریخ کهن
گردآورنده:کیامرث قربانی - دلا - دیویی: 955.976 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 250000 ریال - 0 -16-5927-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1