لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(68)
چاپ مجدد (28)
تالیف (75)
ترجمه (21)
تهران (68)
شهرستان (28)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (96) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تکنیک دلفی در پرستاری
نويسنده:شیدا جمال‌نیا ؛ نويسنده:ندا جمالی‌مقدم ؛ نويسنده:مهناز رخشان - نادریان - دیویی: 610.73 - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 100000 ریال - 5 -23-6343-600-978 انتخاب
2- تقویت سازوکارهای کشوری در پشتیبانی از "پژوهش در ضرورت‌های بهداشت ملی" (نگاهی گذرا به تجربیات دیگر کشورها)
مترجم:الهام جعفری‌مجرد ؛ ويراستار:محمدرضا محمدی - اندیشمند - دیویی: 362.1072 - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 7000 ریال - 9 -57-7657-964 انتخاب
3- نیازسنجی در سازمان‌های بهداشتی، درمانی و آموزشی سیستم بهداشت و درمان - برنامه‌ریزی در سیستم بهداشت و درمان اصول نیازسنجی - الگوها و تکنیک‌های نیازسنجی
نويسنده:محمدحسین یارمحمدیان ؛ نويسنده:سوسن بهرامی - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،هنرهای زیبا - دیویی: 362.1068 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 21000 ریال - 1 -0-95641-964 انتخاب
4- ضروریات مدیریت خدمات بهداشتی
نويسنده:محمدعلی ژیرافر - علوم و فنون معین - دیویی: 362.1068 - 100 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100000 ریال - 1 -27-8244-600-978 انتخاب
5- اصول مدیریت در خدمات بهداشتی
نويسنده:محمود خیاطیان - آییژ - دیویی: 362.1068 - 340 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 25000 ریال - 8 -19-8397-964 انتخاب
6- ارتباط در حوزه سلامت از نظریه تا اجرا
نويسنده:رناتا شیاوو ؛ مترجم:پیرحسین کولیوند ؛ مترجم:هادی کاظمی - میرماه - دیویی: 610.696 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 120000 ریال - 2 -59-6040-600-978 انتخاب
7- برنامه‌ریزی استراتژیک خدمات سلامت
نويسنده:آلن‌ام. زوکرمن ؛ مترجم:عباس خدادادی ؛ مترجم:حامد دهنوی - مهکامه - دیویی: 362.11068 - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 175000 ریال - 5 -11-8731-600-978 انتخاب
8- برنامه‌ریزی بهداشت و درمان
نويسنده:سعید آصف‌زاده ؛ نويسنده:عزیز رضاپور - حدیث امروز - دیویی: 363.1068 - 276 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 53000 ریال - 0 -55-5765-964-978 انتخاب
9- ارتقاء سلامت جامعه "رهنمودهایی برای آموزش تخصصی بهداشت"
نويسنده: سازمان جهانی بهداشت ؛ مترجم:معصومه عرفانی‌خانقاهی - عبادی‌فر - دیویی: 362.1068 - 44 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3 -8-93109-964 انتخاب
10- مدیریت نظام سلامت: از توهمات موجود تا بناکردن پلی میان مراقبت، درمان، کنترل و کامیونیتی
نويسنده:هنری م‍ی‍ن‍ت‍زب‍رگ‌ ؛ مترجم:مسعود یدایی ؛ مترجم:محمد میرزابیگی - پونه - دیویی: 363.1068 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1 -64-6681-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10