لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (7)
تالیف (6)
ترجمه (4)
تهران (10)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- برگمان به روایت برگمان
نويسنده:استیگ بیورکمن ؛ نويسنده:تورستن مانس ؛ نويسنده:یوناس سیما - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 791.43 - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 8600 ریال - انتخاب
2- برگمان به روایت برگمان
نويسنده:استیگ بیورکمن ؛ نويسنده:تورستن مانس ؛ نويسنده:یوناس سیما - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 791.43 - 342 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 100 نسخه - 180000 ریال - 1 -1387-12-964-978 انتخاب
3- برگمان به روایت برگمان
نويسنده:استیگ بیورکمن ؛ نويسنده:تورستن مانس ؛ نويسنده:یوناس سیما - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 791.43 - 346 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 4 -0619-12-964-978 انتخاب
4- بازیگری و کارگردانی در تئاتر و سینما از نگاه دو کارگردان برجسته الیا کازان و اینگمار برگمان
نويسنده:احمد دامود - نشر مرکز - دیویی: 792.0233 - 166 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 300 نسخه - 329000 ریال - 8 -995-305-964-978 انتخاب
5- بازیگری و کارگردانی در تئاتر و سینما از نگاه دو کارگردان برجسته الیا کازان و اینگمار برگمان
نويسنده:احمد دامود - نشر مرکز - دیویی: 792.0233 - 166 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1000 نسخه - 88000 ریال - 8 -995-305-964-978 انتخاب
6- بازیگری و کارگردانی در تئاتر و سینما از نگاه دو کارگردان برجسته الیا کازان و اینگمار برگمان
نويسنده:احمد دامود - نشر مرکز - دیویی: 792.0233 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1800 نسخه - 39000 ریال - 8 -995-305-964-978 انتخاب
7- بازیگری و کارگردانی در تئاتر و سینما از نگاه دو کارگردان برجسته الیا کازان و اینگمار برگمان
نويسنده:احمد دامود - نشر مرکز - دیویی: 792.0233 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 500 نسخه - 339000 ریال - 8 -995-305-964-978 انتخاب
8- بازیگری و کارگردانی در تئاتر و سینما از نگاه دو کارگردان برجسته الیا کازان و اینگمار برگمان
نويسنده:احمد دامود - نشر مرکز - دیویی: 792.0233 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 1800 نسخه - 40000 ریال - 8 -995-305-964-978 انتخاب
9- هزارتوی رویا - حقیقت (اینگمار برگمان و سینمایش)
به‌اهتمام:مسعود فراستی - فرهنگ کاوش - دیویی: 791.430233092 - 504 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 9 -38-6530-964 انتخاب
10- برگمان به روایت برگمان
نويسنده:استیگ بیورکمن ؛ نويسنده:تورستن مانس ؛ نويسنده:یوناس سیما - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 791.43 - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 7 -0126-12-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1