لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(61)
چاپ مجدد (25)
تالیف (83)
ترجمه (3)
تهران (52)
شهرستان (34)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (86) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- به اجاقت قسم ... (خاطرات آموزشی)
نويسنده:محمدبهمن بیگی - نوید شیراز - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 4000 نسخه - 11500 ریال - 6 -58-6810-964 انتخاب
2- سیر تحول تاریخی ایل احمدوند
نويسنده:وجیه‌اله احمدوند - ساجدین - 100 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 8 -96-7427-964-978 انتخاب
3- گونه‌شناسی مسکن عشایری با رویکرد توریسم
نويسنده:فاطمه شریفی‌تشنیزی - آرنا - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 145000 ریال - 9 -614-356-600-978 انتخاب
4- خاطرات ملک منصور خان قشقایی
نويسنده:ملک ‌منصور خان قشقایی ؛ به‌اهتمام:کاوه بیات ؛ به‌اهتمام:منصور نصیری‌طیبی - نامک - 576 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1650 نسخه - 260000 ریال - 2 -00-6721-600-978 انتخاب
5- مبانی جامعه‌شناسی و مردم‌شناسی ایلات و عشایر
نويسنده:حشمت‌الله طبیبی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 420 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 1500 نسخه - 13000 ریال - 7 -3632-03-964 انتخاب
6- تاریخ بختیاری و نگرشی بر طایفه شهی دورکی
نويسنده:کیومرث پیغان - وصل - 230 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 18500 ریال - 964-93145-8-X انتخاب
7- شجره‌نامه‌ی تیره ایمانقلی (طایفه کر، ایل بیرانوند)
نويسنده:احمدعلی دهقانی - اردی بهشت جانان - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 70000 ریال - 2 -75-5092-600-978 انتخاب
8- تعامل و تقابل عشایر و امنیت در ایران
نويسنده:مجتبی ستوده ؛ نويسنده:مهرداد اژدری - محقق اردبیلی - 504 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 9 -41-6554-600-978 انتخاب
9- مبانی جامعه‌شناسی و مردم‌شناسی ایلات و عشایر
نويسنده:حشمت‌الله طبیبی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 423 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1386 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 7 -3632-03-964 انتخاب
10- عشایر تنها و مدیر الفبا
نويسنده:عبدالحسین سبحان‌پور - ایلاف - 60 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 7000 ریال - 7 -49-8809-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9