لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(58)
چاپ مجدد (25)
تالیف (80)
ترجمه (3)
تهران (51)
شهرستان (32)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (83) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چهارمحال بختیاری از منظر تاریخ
نويسنده:عبدالله مبینی‌دهکردی - خلیلیان - 512 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 7 -33-8170-964-978 انتخاب
2- جامعه و منطقه‌بندی جمعیت عشایر کوچنده ایران
نويسنده:عباس بخشنده‌نصرت ؛ نويسنده:فرحناز میراج - نصرت - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - 9 -0-92161-600-978 انتخاب
3- خاطرات ملک منصور خان قشقایی
نويسنده:ملک ‌منصور خان قشقایی ؛ به‌اهتمام:کاوه بیات ؛ به‌اهتمام:منصور نصیری‌طیبی - نامک - 576 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1393 - 1100 نسخه - 260000 ریال - 2 -00-6721-600-978 انتخاب
4- تاریخ فرهنگی ایل شاهسون بغدادی
نويسنده:عطاء‌الله حسنی - ایل شاهسون بغدادی - 382 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 3 -3-92938-964 انتخاب
5- گذری بر تاریخچه طایفه گله‌دار شجره‌نامه - تصاویر
نويسنده:محمدقاسم خسروانی - آیین احمد (ص) - 928 صفحه - خشتی (سلفون) - چاپ 1 سال 1394 - 400 نسخه - 1400000 ریال - 6 -16-7497-600-978 انتخاب
6- ایل باجلان از صفویه تا عصر حاضر: حکمرانان و حوادث تاریخی باجلانهای عراق، زهاب، لرستان و قزوین
به‌اهتمام:مظاهر باجلان - طه - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 35000 ریال - انتخاب
7- مقدمه‌ای بر فرهنگ عشایر کوچنده (فرهنگ معنوی)
نويسنده:عباس بخشنده‌نصرت ؛ نويسنده:فرحناز میراج - نصرت - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - 6 -1-92161-600-978 انتخاب
8- مبانی کوچ و کوچندگی در ایران
نويسنده:عباس بخشنده‌نصرت - دانشگاه تربیت معلم - 243 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 1000 نسخه - 7500 ریال - 964-6706-24-X انتخاب
9- تاریخ بختیاری: نسخه‌ی کامل (جلد 1 و 2 و 3 در یک مجلد)
نويسنده:علیقلیخان بختیاری ؛ مصحح:محسن حیدری - تمتی - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 200000 ریال - 7 -4-95216-600-978 انتخاب
10- تاریخ بختیاری: خلاصه الاعصار فی تاریخ البختیار
نويسنده:علیقلی‌بن‌حسینقلی سرداراسعد ؛ نويسنده:عبدالحسین سپهر ؛ به‌اهتمام:جمشید کیانفر - اساطیر - 804 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1397 - 440 نسخه - 650000 ریال - 0 -29-5960-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9