لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(28)
چاپ مجدد (6)
تالیف (32)
ترجمه (2)
تهران (27)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (34) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نخلهای سوخته: گذری از دامان زاگرس تا کرانه‌های خلیج فارس
نويسنده:مهرانگیز کار - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 361.10955 - 138 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 2000 نسخه - 9500 ریال - 2 -20-6751-964 انتخاب
2- وضعیت حقوق بیگانگان در ایران
نويسنده:مصطفی رفیعی ؛ نويسنده:میثم پیرزاده‌شهنانی - مینوفر - دیویی: 342.55082 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 8 -62-8060-600-978 انتخاب
3- نخلهای سوخته: گذری از دامان زاگرس تا کرانه‌های خلیج فارس
نويسنده:مهرانگیز کار - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 361.10955 - 138 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 8000 ریال - 2 -20-6751-964 انتخاب
4- پناهندگی و مهاجرت به خارج از کشور
نويسنده:فرح جمالی - بید - دیویی: 325.255 - 46 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 8 -5-95405-622-978 انتخاب
5- مهاجرت نخبگان پدیده‌ای برای تامل
نويسنده:پروین رضایی ؛ نويسنده:فریبرز درتاج ؛ ويراستار:غلامرضا ذاکرصالحی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان، معاونت بهداشتی - دیویی: 331.12791 - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 27000 ریال - 0 -1475-04-964-978 انتخاب
6- مهاجرت سوسیالیستی و سرنوشت ایرانیان
نويسنده:بابک امیرخسروی ؛ نويسنده:محسن حیدریان - نشر پیام‌ امروز - دیویی: 947.0049155 - 642 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 8 -23-5706-964 انتخاب
7- مهاجرت سوسیالیستی و سرنوشت ایرانیان: مهاجرت حزب کمونیست ایران - فرقه دموکرات آذربایجان - حزب توده ایران ...
نويسنده:بابک امیرخسروی ؛ نويسنده:محسن حیدریان - نشر پیام‌ امروز - دیویی: 947.0049155 - 660 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1382 - 2000 نسخه - 46000 ریال - 8 -23-5706-964 انتخاب
8- دید و بازدید: زندگی در ایران، زندگی در امریکا
نويسنده:تارا بهرام‌پور ؛ مترجم:هرمز عبداللهی - سخن - دیویی: 955.084 - 604 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1379 - 3300 نسخه - 35000 ریال - 9 -47-6961-964 انتخاب
9- فرار مغزها: بررسی مهاجرت نخبگان از زوایای گوناگون
تدوين:حسن وقوفی ؛ ويراستار:محمدرضا عزیزی - زهد - دیویی: 331.12791 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 1500 نسخه - 11000 ریال - 4 -38-6997-964 انتخاب
10- راهنما و مقررات بین‌المللی عضویت در انجمن مهندسان آمریکا و نمونه سوالات مصاحبه اقامتی کانادا
مترجم:رمضان طافی ؛ مترجم:ناصر شهریور ؛ مترجم:مصطفی طافی - نشر بیستون - دیویی: 304.82 - 130 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 9 -4-90036-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4