لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (12)
تالیف (17)
ترجمه (9)
تهران (23)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (26) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راوی: مجموعه حکایتهای تاریخی به همراه تاریخ‌نگاری ایران
نويسنده:رضا آقابابایی - گنج عرفان - دیویی: 955 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 5000 ریال - 8 -04-7958-964 انتخاب
2- کوروش و بابل
نويسنده:هوشنگ صادقی - نگاه - دیویی: 955 - 162 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 24000 ریال - 8 -290-351-964 انتخاب
3- تاریخ‌نگاری فارسی (سامانیان، غزنویان، سلجوقیان)
نويسنده:جولی‌اسکات میثمی ؛ مترجم:محمد دهقانی ؛ ويراستار:مهدی نوری - نشر ماهی - دیویی: 955.0072 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 145000 ریال - 6 -084-209-964-978 انتخاب
4- رویارویی فکری ایران با مدرنیت
نويسنده:فرزین وحدت ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - دیویی: 955.082044 - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 75000 ریال - 7 -459-311-964 انتخاب
5- رویارویی فکری ایران با مدرنیت
نويسنده:فرزین وحدت ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - دیویی: 955.082044 - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 36000 ریال - 7 -459-311-964 انتخاب
6- در پیرامون تاریخ
نويسنده:احمد کسروی - فردوس - دیویی: 955.0072 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 6500 ریال - 2 -91-5509-964 انتخاب
7- رویارویی فکری ایران با مدرنیت
نويسنده:فرزین وحدت ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - دیویی: 955.082044 - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 220000 ریال - 7 -459-311-964 انتخاب
8- با یاد خاطره: درآمدی بر خاطره‌نویسی و خاطره‌نگاشته‌های پارسی در تاریخ ایران
نويسنده:علیرضا کمری ؛ ويراستار:فرانک جمشیدی - سوره مهر - دیویی: 808.883 - 216 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 33000 ریال - 5 -974-471-964-978 انتخاب
9- کتیبه‌ها: جستارهای تاریخ‌نگاری
نويسنده:محمد باقری - کتیبه میراث شیعه - دیویی: 955.084 - 245 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 400000 ریال - 8 -2-99738-600-978 انتخاب
10- نامیدن تعلیق: برنامه‌ای پژوهشی برای جامعه‌شناسی تاریخی انتقادی در ایران
نويسنده:روح‌الله اسلامی ؛ نويسنده:صالح اولاددمشقیه ؛ نويسنده:مزدک تمجیدی - مانیا هنر - دیویی: 301.02 - 346 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 470000 ریال - 2 -34-8975-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3