لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (12)
تالیف (13)
ترجمه (9)
تهران (20)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- در پیرامون تاریخ
نويسنده:احمد کسروی - فردوس - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 1500 نسخه - 6500 ریال - 2 -91-5509-964 انتخاب
2- رویارویی فکری ایران با مدرنیت
نويسنده:فرزین وحدت ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2200 نسخه - 32000 ریال - 7 -459-311-964 انتخاب
3- تاریخ‌نگاری در ایران
نويسنده:برتولد اشپولر ؛ مترجم:یعقوب آژند - نشر گستره - 354 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1388 - 2200 نسخه - 70000 ریال - 9 -01-6595-964-978 انتخاب
4- با یاد خاطره: درآمدی بر خاطره‌نویسی و خاطره‌نگاشته‌های پارسی در تاریخ ایران
نويسنده:علیرضا کمری ؛ ويراستار:فرانک جمشیدی - سوره مهر - 216 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 2500 نسخه - 33000 ریال - 5 -974-471-964-978 انتخاب
5- با یاد خاطره: درآمدی بر خاطره‌نویسی و خاطره‌نگاشته‌های پارسی در تاریخ ایران
نويسنده:علیرضا کمری ؛ ويراستار:فرانک جمشیدی - سوره مهر - 212 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2200 نسخه - 13000 ریال - 3 -974-471-964 انتخاب
6- در پیرامون تاریخ
نويسنده:احمد کسروی - فردوس - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 2000 نسخه - 6500 ریال - 2 -91-5509-964 انتخاب
7- در پیرامون تاریخ
نويسنده:احمد کسروی - فردوس - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 4000 نسخه - 6500 ریال - 2 -91-5509-964 انتخاب
8- رویارویی فکری ایران با مدرنیت
نويسنده:فرزین وحدت ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 700 نسخه - 150000 ریال - 7 -459-311-964 انتخاب
9- تاریخ‌نگاری در ایران
نويسنده:برتولد اشپولر ؛ مترجم:یعقوب آژند - نشر گستره - 346 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 3300 نسخه - 25000 ریال - 4 -01-6595-964 انتخاب
10- کوروش و بابل
نويسنده:هوشنگ صادقی - نگاه - 162 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 18000 ریال - 8 -290-351-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3