لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (12)
تالیف (17)
ترجمه (9)
تهران (23)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (26) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- در پیرامون تاریخ
نويسنده:احمد کسروی - فردوس - دیویی: 955.0072 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 6500 ریال - 2 -91-5509-964 انتخاب
2- با یاد خاطره: درآمدی بر خاطره‌نویسی و خاطره‌نگاشته‌های پارسی در تاریخ ایران
نويسنده:علیرضا کمری ؛ ويراستار:فرانک جمشیدی - سوره مهر - دیویی: 808.883 - 216 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 33000 ریال - 5 -974-471-964-978 انتخاب
3- اسکندر تاریخ ایران: الکساندر یونانی نیست
محقق:پرنیان حامد - آویژه - دیویی: 955.0191 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 60000 ریال - 4 -51-6652-964-978 انتخاب
4- با یاد خاطره: درآمدی بر خاطره‌نویسی و خاطره‌نگاشته‌های پارسی در تاریخ ایران
نويسنده:علیرضا کمری ؛ ويراستار:فرانک جمشیدی - سوره مهر - دیویی: 808.883 - 212 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 13000 ریال - 3 -974-471-964 انتخاب
5- تاریخ‌نگاری در ایران
نويسنده:برتولد اشپولر ؛ مترجم:یعقوب آژند - نشر گستره - دیویی: 955.0072 - 346 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 25000 ریال - 4 -01-6595-964 انتخاب
6- جامع التواریخ و مجمع التواریخ: نسخه برگردان دستنویس به نشانی H. 1653 کتابخانه کاخ طوپقاپی‌سرایی (استانبول)
نويسنده: رشیدالدین‌فضل‌الله ؛ نويسنده:عبدالله‌بن‌لطف‌الله حافظ‌ابرو ؛ محقق:محمدرضا غیاثیان - میراث مکتوب - دیویی: 8fa8.831 - 600 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 2 -179-203-600-978 انتخاب
7- کوروش و بابل
نويسنده:هوشنگ صادقی - نگاه - دیویی: 955 - 162 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 24000 ریال - 8 -290-351-964 انتخاب
8- پیمان
نويسنده:احمد کسروی ؛ مصحح:اسماعیل مروی - فردوس،مجید - دیویی: 955.0072 - 624 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1381 - 43000 ریال - 964-320-104-X انتخاب
9- در پیرامون تاریخ
نويسنده:احمد کسروی - فردوس - دیویی: 955.0072 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 6500 ریال - 2 -91-5509-964 انتخاب
10- کتیبه‌ها: جستارهای تاریخ‌نگاری
نويسنده:محمد باقری - کتیبه میراث شیعه - دیویی: 955.084 - 245 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 400000 ریال - 8 -2-99738-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3