لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(45)
چاپ مجدد (34)
تالیف (62)
ترجمه (17)
تهران (66)
شهرستان (13)
كودك و نوجوان (17)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (79) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- باستان‌شناسی ماد
نويسنده:کاظم ملازاده ؛ ويراستار:مژگان ضرغامی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 955.0043 - 500 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 6 -997-530-964-978 انتخاب
2- ایران در عصر مادها
نويسنده:عباس رمضانی - کتاب تارا - دیویی: 955.013 - 78 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 2 -016-485-600-978 انتخاب
3- سلاطین عیلام و حکمرانان ماد
نويسنده:بهروز رحمانی - یادداشت - دیویی: 955.0122 - 60 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 200 نسخه - 25000 ریال - 2 -68-6297-600-978 انتخاب
4- تاریخ ماد
نويسنده:ایگورمیخائیلوویچ دیاکونوف ؛ مترجم:کریم کشاورز - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 955.013 - 684 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1380 - 3000 نسخه - 24000 ریال - 6 -106-445-964 انتخاب
5- تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران در دوره آریاها و مادها
نويسنده:عباس قدیانی - فرهنگ‌ مکتوب - دیویی: 955.0123 - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 2200 نسخه - 42000 ریال - 7 -0-95966-964 انتخاب
6- باستان‌شناسی ماد
نويسنده:کاظم ملازاده ؛ ويراستار:مژگان ضرغامی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 955.0043 - 488 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 500 نسخه - 175000 ریال - 6 -997-530-964-978 انتخاب
7- ایران و شرق باستان در کتابخانه تاریخی: حکومت مادها - آشور، لشکرکشی خشایارشاه اردشیر دوم و کوروش کوچک، لشکرکشی اسکندر به ایران
نويسنده:سیسیلی دیودوروس ؛ نويسنده:حمید بیکس‌شورکایی ؛ مترجم:اسماعیل سنگاری - جامی - دیویی: 930 - 880 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 95000 ریال - 964-7468-61-X انتخاب
8- پادشاهی ماد
نويسنده:اقرار علی‌یف ؛ مترجم:کامبیز میربهاء - ققنوس - دیویی: 955.013 - 702 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1392 - 1100 نسخه - 350000 ریال - 3 -799-311-964-978 انتخاب
9- تاریخ ماد
نويسنده:ایگورمیخائیلوویچ دیاکونوف ؛ مترجم:کریم کشاورز - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 955.013 - 684 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1379 - 2000 نسخه - 24000 ریال - 6 -106-445-964 انتخاب
10- آریایی‌ها و مادها
نويسنده:عباس قدیانی - به دید - دیویی: 955.0123 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 4000 نسخه - 6250 ریال - 8 -57-6995-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8