لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(57)
چاپ مجدد (69)
تالیف (90)
ترجمه (36)
تهران (101)
شهرستان (25)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (39)

تعداد یافت شده (126) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نتایج انقلاب ایران
نويسنده:نیکی‌ کدی ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - دیویی: 955.083 - 174 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 22000 ریال - 7 -512-311-964 انتخاب
2- فرهنگ فروتنی، عامل تضاد در ایران و آمریکا
نويسنده:نادر نامدار ؛ ويراستار:فریبا جوانمرد - تعالی - دیویی: 297.632 - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200000 ریال - 6 -11-8680-600-978 انتخاب
3- ایران معاصر در گذر تاریخ (از تاسیس و انقراض پهلوی تا طلوع جمهوری اسلامی) به ضمیمه شرح گوشه‌ای از حماسه آفرینی‌های دفاع مقدس
نويسنده:فریدون لنگرا ؛ ويراستار:ابوالفضل طریقه‌دار - شکوفه یاس - دیویی: 955.08 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 70000 ریال - 9 -54-6088-600-978 انتخاب
4- تاریخ ایران نوین
نويسنده:یرواند آبراهامیان ؛ مترجم:شهریار خواجیان - دات - دیویی: 955.08 - 334 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 250000 ریال - 7 -21-8898-964-978 انتخاب
5- درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران
نويسنده:محمدرحیم عیوضی ؛ نويسنده:محمدجواد هراتی ؛ ويراستار:مهین امیرشاه‌کرمی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 955.083 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 60000 ریال - 1 -950-387-964-978 انتخاب
6- ترورهای سیاسی در تاریخ معاصر ایران
نويسنده:علی بیگدلی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 354.5240955 - 558 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 33000 ریال - 6 -336-435-964 انتخاب
7- تاریخ ایران مدرن
نويسنده:یرواند آبراهامیان ؛ مترجم:ابراهیم فتاحی - نشر نی - دیویی: 955.084 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1391 - 70000 ریال - 4 -126-185-964-978 انتخاب
8- تاریخ ایران مدرن
نويسنده:یرواند آبراهامیان ؛ مترجم:ابراهیم فتاحی - نشر نی - دیویی: 955.084 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 60000 ریال - 4 -126-185-964-978 انتخاب
9- مکاتبات دول ثلاثه با دولت ایران: روس
به‌اهتمام:عباسقلی صادقی ؛ به‌اهتمام:فروزنده کاظمی - انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - دیویی: 327.5504 - 352 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 0 -134-528-964-978 انتخاب
10- ایران، پل پیروزی، سرزمین قحطی
نويسنده:محمدقلی مجد ؛ مترجم:علی فتحعلی‌آشتیانی ؛ ويراستار:علی‌اکبر رنجبرکرمانی - موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی - دیویی: 955.0752 - 792 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 450000 ریال - 1 -36-5786-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13