لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(0)
چاپ مجدد (4)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- در پیرامون تاریخ
نويسنده:احمد کسروی - فردوس - دیویی: 955.0072 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 6500 ریال - 2 -91-5509-964 انتخاب
2- در پیرامون تاریخ
نويسنده:احمد کسروی - فردوس - دیویی: 955.0072 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 6500 ریال - 2 -91-5509-964 انتخاب
3- پرچمدار حماسه جنوب سردار عشایر صولت‌الدوله قشقایی: پژوهش، عکس، اسناد، مدارک
نويسنده:منوچهر کیانی - کیان نشر - دیویی: 955.075 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 50000 ریال - 1 -01-7552-964-978 انتخاب
4- پرچمدار حماسه جنوب سردار عشایر صولت‌الدوله قشقایی: پژوهش، عکس، اسناد، مدارک
نويسنده:منوچهر کیانی - کیان نشر - دیویی: 955.072 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 20000 ریال - 7 -01-7552-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1