لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(94)
چاپ مجدد (132)
تالیف (148)
ترجمه (78)
تهران (216)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (11)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (226) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاریخ ایران باستان
نويسنده:نیناویکتوروونا پیگولوسکایا ؛ مترجم:مهرداد ایزدپناه - محور - دیویی: 955.01 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 25000 ریال - 2 -19-6796-964 انتخاب
2- سرزمین جاوید
نويسنده:ماریژان موله ؛ نويسنده:ارنست‌امیل هرتسفلد ؛ نويسنده:رومن گیرشمن - زرین - دیویی: 955.01 - 652 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 10 سال 1378 - 80000 ریال - 2 -054-407-964 انتخاب
3- تاریخ سامانیان (عصر طلایی ایران بعد از اسلام)
نويسنده:جواد هروی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 955.0471 - 536 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1388 - 68000 ریال - 8 -0764-00-964-978 انتخاب
4- تاریخ سامانیان (عصر طلایی ایران بعد از اسلام)
نويسنده:جواد هروی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 955.0471 - 536 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 40000 ریال - 1 -0764-00-964 انتخاب
5- تاریخ روضه‌الصفا فی سیره الانبیاء و الملوک و الخلفا: بخش دوم: وقایع سال هشتم تا سال چهلم هجرت
نويسنده:محمدبن‌خاوندشاه میرخواند ؛ مصحح:جمشید کیانفر - اساطیر - دیویی: 955.01 - 582 صفحه - (در10جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1385 - 4 -091-331-964 انتخاب
6- تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی
نويسنده:برتولد اشپولر ؛ مترجم:مریم میراحمدی ؛ ويراستار:جلال مساوات - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 955.04 - 584 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1379 - 35000 ریال - 7 -095-445-964 انتخاب
7- ایران و تمدن ایرانی
نويسنده:کلمان هوار ؛ مترجم:حسن انوشه - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 955.01 - 310 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 13000 ریال - 8 -0198-00-964 انتخاب
8- تاریخ ایران باستان با حروفچینی جدید، یا، تاریخ مفصل ایران قدیم با 44 گراور
نويسنده:حسن پیرنیا - افسون - دیویی: 955.01 - 822 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 45000 ریال - 9 -36-7341-964 انتخاب
9- تاریخ کامل ایران باستان (از پیش از تاریخ تا پایان سلسله ساسانی)
نويسنده:میترا مهرآبادی - افراسیاب - دیویی: 955.01 - 1056 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 50000 ریال - 3 -48-6962-964 انتخاب
10- تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی
نويسنده:برتولد اشپولر ؛ مترجم:مریم میراحمدی ؛ ويراستار:جلال مساوات - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 955.04 - 584 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1377 - 12000 ریال - 7 -095-445-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 23