لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(91)
چاپ مجدد (66)
تالیف (104)
ترجمه (53)
تهران (141)
شهرستان (16)
كودك و نوجوان (19)
كمك درسی و آموزشی (10)

تعداد یافت شده (157) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاریخ اشکانیان (پارت‌های باستانی) یا (پهلوانان نامدار): با نیم‌نگاهی به تهاجم اسکندر مقدونی به شرق و فرمانروایی سلوکیان
نويسنده:منصور جدی‌یلسویی - ییلاق قلم - دیویی: 955.02 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 350000 ریال - 5 -99-9897-600-978 انتخاب
2- دلاوران پارت
نويسنده:کریم علیزاده - نشر سمیر - دیویی: 955.02 - 558 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1377 - 24000 ریال - 9 -09-6552-964 انتخاب
3- مبانی تاریخ پارتی (پژوهش تاریخی)
نويسنده:کلاوس شیپمان ؛ مترجم:شاهرخ راعی ؛ ويراستار:مصطفی زمانی‌نیا - کتاب سیامک - دیویی: 955.02 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 25000 ریال - 7 -58-6141-964 انتخاب
4- باستان‌شناسی خلیج‌فارس در دوره اشکانی و ساسانی
نويسنده:علیرضا خسروزاده - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 955.735 - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 180000 ریال - 6 -0400-02-600-978 انتخاب
5- مبانی تاریخ پارتیان
نويسنده:کلاوس شیپمان ؛ مترجم:هوشنگ صادقی - فرزان روز - دیویی: 955.02 - 164 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 20000 ریال - 7 -246-321-964 انتخاب
6- مبادلات اقتصادی، فرهنگی و هنری اشکانیان و رومیان
نويسنده:اکرم محمدی - نصف جهان - دیویی: 955.02 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 80000 ریال - 1 -29-8058-964-978 انتخاب
7- حکومت یونانی باختر: از ابتدا تا سقوط
نويسنده:نعمت‌الله علی‌محمدی ؛ ويراستار:کمال صائب‌اسدی - سمیرا - دیویی: 955.0194 - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 250000 ریال - 3 -90-8955-964-978 انتخاب
8- تجدید حیات هنر و تمدن در ایران باستان
نويسنده:جرجینا هرمان ؛ مترجم:مهرداد وحدتی‌دانشمند - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 955.01 - 180 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1388 - 40000 ریال - 4 -0729-01-964-978 انتخاب
9- مبانی تاریخ پارتیان
نويسنده:کلاوس شیپمان ؛ مترجم:هوشنگ صادقی - فرزان روز - دیویی: 955.02 - 166 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1390 - 60000 ریال - 7 -246-321-964 انتخاب
10- بررسی و مطالعه گونه‌های ریتون در شمالغرب ایران
نويسنده:علی فرجی‌اردهانی - پندارقلم - دیویی: 955.312043 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 180000 ریال - 0 -32-9903-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 16