لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(90)
چاپ مجدد (63)
تالیف (103)
ترجمه (50)
تهران (137)
شهرستان (16)
كودك و نوجوان (19)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (153) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سلوکیان
نويسنده:اردشیر خدادادیان - به دید - دیویی: 955.0192 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5500 نسخه - 17000 ریال - 2 -01-6995-964 انتخاب
2- اشکانیان مردمانی شجاع از خراسان بزرگ
گردآورنده:ایرج رامتین - سنبله،آیین تربیت - دیویی: 955.02 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 8 -559-392-964-978 انتخاب
3- تاریخ ایران باستان: دوره مقدونی و یونانی (اسکندر و سلوکی) دوره پارتی‌ها (سلسله پادشاهی اشکانیان)
به‌اهتمام:رضا تقی‌بیگلو - مهراد - دیویی: 955.01 - 128 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 3000 نسخه - 23000 ریال - 0 -62-8799-964-978 انتخاب
4- سلوکیان و اشکانیان
نويسنده:نادر میرسعیدی‌مجدآبادی - ققنوس - دیویی: 955.02 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 7 -605-311-964-978 انتخاب
5- دفن اشکانیان با توجه به شواهد باستان‌شناسی
نويسنده:محمد فقیهی ؛ ويراستار:محبوبه رضاعلی - اندیشه کامیاب ایرانیان - دیویی: 955.02 - 84 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 8 -22-8646-600-978 انتخاب
6- باستان‌شناسی و هنر اشکانی
نويسنده:یعقوب محمدی‌فر - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 955.02043 - 346 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 500 نسخه - 85000 ریال - 8 -290-530-964-978 انتخاب
7- تاریخ تمدن ایران: کوروش، داریوش و امپراطوری هخامنشیان
نويسنده:کاوه فرخ ؛ مترجم:ایران نعمتی - وزراء - دیویی: 955 - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200 نسخه - 170000 ریال - 0 -22-6323-600-978 انتخاب
8- عصر سورنا: تاریخ سیاسی و فرهنگی دولت اشکانیان
نويسنده:احمد شه‌وری - احمد شه‌وری - دیویی: 955.02 - 402 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 300 نسخه - 580000 ریال - 5 -9358-04-600-978 انتخاب
9- تاریخ ده هزار ساله ایران: از پیدایش آریاها تا انقراض پارتها
نويسنده:عبدالعظیم رضایی ؛ ويراستار:زین‌العابدین آذرخش - اقبال - دیویی: 955 - 364 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 12 سال 1380 - 5000 نسخه - 85000 ریال - 0 -097-406-964 انتخاب
10- اشکانیان
نويسنده:میخاییل‌میخائیلوویچ دیاکونوف ؛ مترجم:کریم کشاورز - پیام - دیویی: 955.02 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 3300 نسخه - 6 -01-6525-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 16