لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(85)
چاپ مجدد (39)
تالیف (91)
ترجمه (33)
تهران (99)
شهرستان (25)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (18)

تعداد یافت شده (124) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- انگل‌شناسی بالینی به زبان ساده: تک یاخته‌ها
نويسنده:الیزابت زیبیگ ؛ مترجم:عبدالحسین دلیمی‌اصل ؛ مترجم:محسن ولی‌زاده - نور علم - دیویی: 616.96 - 200 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1500 نسخه - 20000 ریال - 8 -79-7073-964 انتخاب
2- مبانی انگل‌شناسی پزشکی
نويسنده:محمدرضا فلاحیان ؛ نويسنده:آزاده علیشاهی ؛ زيرنظر:فتح‌الله فلاحیان - جامعه‌نگر - دیویی: 616.96 - 160 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 169000 ریال - 1 -333-101-600-978 انتخاب
3- انگل‌شناسی پزشکی
نويسنده:ابراهیم بادپروا - زلال کوثر - دیویی: 616.96 - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2500 نسخه - 25000 ریال - 3 -51-7899-964 انتخاب
4- مقدمات انگل شناسی پزشکی
نويسنده:احمد شاهمرادی - ضحی - دیویی: 616.96 - 202 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1368 - 3000 نسخه - 800 ریال - انتخاب
5- انگل‌شناسی پزشکی
نويسنده:اسماعیل فلاح ؛ نويسنده:عباس شهبازی ؛ نويسنده:عادل اسپوتین - پزشکی شروین - دیویی: 616.96 - 414 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 5 -01-7128-600-978 انتخاب
6- کرم‌شناسی پزشکی همراه با تجدیدنظر کامل
نويسنده:فریدون ارفع - خسروی - دیویی: 616.96 - 568 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 390000 ریال - 8 -229-209-600-978 انتخاب
7- انگل‌شناسی انسانی
نويسنده:برتون‌جروم بوگیش ؛ نويسنده:کلینت‌ارل کارتر ؛ نويسنده:تامس‌ان اولتمن - عمارت - دیویی: 616.96 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 210000 ریال - 9 -22-8128-600-978 انتخاب
8- فشرده انگل‌شناسی پزشکی
نويسنده:عمید اطهری - آییژ - دیویی: 616.96 - 206 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 1500 نسخه - 150000 ریال - 6 -27-7006-964 انتخاب
9- انگل‌شناسی
نويسنده:جک چرنین ؛ مترجم:مصطفی رضوی - دانشگاه شیراز - دیویی: 616.96 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 22000 ریال - 7 -379-462-964 انتخاب
10- انگل‌شناسی برای پرستار و رشته‌های پیراپزشکی
نويسنده:زینت‌السادات موسویانی - اندیشه رفیع - دیویی: 616.96 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 2000 نسخه - 69000 ریال - 3 -053-987-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13