لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(263)
چاپ مجدد (277)
تالیف (100)
ترجمه (440)
تهران (477)
شهرستان (63)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (540) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پدر پولدار، پدر بی‌پول
نويسنده:رابرت‌تی. کیوساکی ؛ نويسنده:شارون‌ال. لشتر ؛ مترجم:مامک بهادرزاده - پیک آوین - دیویی: 332.024 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 2000 نسخه - 24000 ریال - 6 -0-93668-964 انتخاب
2- پدر پولدار، پدر بی‌پول
نويسنده:رابرت‌تی. کیوساکی ؛ نويسنده:شارون‌ال. لشتر ؛ مترجم:مامک بهادرزاده - آوین - دیویی: 332.024 - 282 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 16 سال 1387 - 2500 نسخه - 38000 ریال - 7 -0-93668-964-978 انتخاب
3- بابای دارا، بابای نادار: ثروتمندان به فرزندان خود در زمینه کارکرد پول چه چیزی می‌آموزند، که نادارها و اعضای طبقه میانی جامعه از آن غافلند!
نويسنده:رابرت‌تی. کیوساکی ؛ نويسنده:شارون‌ال. لچتر ؛ مترجم:عبدالرضا رضایی‌نژاد - فرا - دیویی: 332.024 - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 3000 نسخه - 48000 ریال - 2 -20-7092-964 انتخاب
4- پدر ثروتمند، پدر فقیر: نکاتی که پدر ثروتمند به فرزندانش در مورد پول یاد می‌دهد، ولی پدر فقیر و از طبقه‌ی متوسط یاد نمی‌دهد!
نويسنده:رابرت‌تی. کیوساکی ؛ نويسنده:شارون‌ال. لشتر ؛ مترجم:امیر باغستانی - نسل نواندیش - دیویی: 332.024 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 52000 ریال - 9 -579-412-964-978 انتخاب
5- توصیه‌های بابای پولدار، بابای بی‌پول
نويسنده:رابرت‌تی. کیوساکی ؛ نويسنده:شارون‌ال. لچتر ؛ مترجم:امیر دیوانی - سایه‌گستر - دیویی: 332.024 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 0 -253-502-964-978 انتخاب
6- پدر ثروتمند، پدر فقیر برای نوجوانان: رازهایی در مورد پول که در مدرسه یاد نمی‌دهند
نويسنده:رابرت‌تی. کیوساکی ؛ نويسنده:شارون‌ال. لشتر ؛ مترجم:امیر باغستانی - نسل نواندیش - دیویی: 332.024 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 2 -581-412-964-978 انتخاب
7- پدر پولدار، پدر بی‌پول
نويسنده:رابرت‌تی. کیوساکی ؛ نويسنده:شارون‌ال. لشتر ؛ مترجم:مامک بهادرزاده - آوین - دیویی: 332.024 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 17 سال 1387 - 2500 نسخه - 38000 ریال - 7 -0-93668-964-978 انتخاب
8- 15 ثروتمند موفق، 15 پل موفقیت
نويسنده:سعید بیگدلی - سعید بیگدلی - دیویی: 650.1 - 156 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 3 -1771-04-964-978 انتخاب
9- کسب ثروت به روش پدر پولدار
نويسنده:رابرت‌تی. کیوساکی ؛ نويسنده:شارون لچر ؛ مترجم:مامک بهادرزاده - آوین - دیویی: 332.024 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 9 -32-8148-964-978 انتخاب
10- پدر پولدار، پدر بی‌پول
نويسنده:رابرت‌تی. کیوساکی ؛ نويسنده:شارون‌ال. لشتر ؛ مترجم:مامک بهادرزاده - آوین - دیویی: 332.024 - 282 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 18 سال 1387 - 2500 نسخه - 48000 ریال - 7 -0-93668-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 54