لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (1)
تالیف (3)
ترجمه (1)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه مقالات مالی و سرمایه‌گذاری
نويسنده:حسین عبده‌تبریزی ؛ ويراستار:عبدالله کوثری - پیشبرد،انجمن حسابداران خبره ایران - دیویی: 332.6 - 576 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 22000 ریال - 0 -06-6721-964 انتخاب
2- اقتصاد مالی (1) مجموعه مقالات
مترجم:مهدی تقوی ؛ مترجم:اعظم احمدیان ؛ مترجم:حسین امیری - نشر علم - دیویی: 330 - 270 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 95000 ریال - 2 -366-224-964-978 انتخاب
3- اقتصاد مالی (2): مجموعه مقالات
گردآورنده:مهدی تقوی ؛ گردآورنده:اعظم احمدیان ؛ گردآورنده:ندا بیات - کتابخانه فروردین - دیویی: 330 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 200000 ریال - 4 -36-6693-964-978 انتخاب
4- اقتصاد مالی (2): مجموعه مقالات
گردآورنده:مهدی تقوی ؛ گردآورنده:اعظم احمدیان ؛ گردآورنده:ندا بیات - کتابخانه فروردین - دیویی: 330 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 250000 ریال - 4 -36-6693-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1