لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(122)
چاپ مجدد (168)
تالیف (266)
ترجمه (24)
تهران (266)
شهرستان (24)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (290)

تعداد یافت شده (290) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مباحثی از اقتصاد کلان
نويسنده:حمیدرضا وزیری - مختومقلی فراغی - دیویی: 330 - 194 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 9 -571-508-964-978 انتخاب
2- اقتصاد کلان: نظریه‌ها و مسائل: 900 تست با پاسخ تشریحی
نويسنده:تیمور رحمانی - برادران - دیویی: 339.3 - 270 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1383 - 3000 نسخه - 27000 ریال - 6 -0-91967-964 انتخاب
3- گنجینه‌ی طلایی اصول علم اقتصاد 2 (اقتصاد کلان)
نويسنده:مصطفی محمدزاده - پیام دانشگاهی - دیویی: 339.3 - 288 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 4 -214-216-600-978 انتخاب
4- اقتصاد کلان مقدماتی و پیشرفته
نويسنده:راضیه امیرتیموری ؛ نويسنده:رامین جمشیدی‌دهنوی - بوتیا - دیویی: 339 - 378 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 8 -1-99757-622-978 انتخاب
5- تئوری اقتصاد کلان (2)
نويسنده:محمود روزبهان - تابان - دیویی: 339 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1388 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 8 -003-437-964-978 انتخاب
6- تئوری اقتصاد کلان (1)
نويسنده:محمود روزبهان - محمود روزبهان - دیویی: 339 - 261 صفحه - چاپ 3 سال 1370 - 3000 نسخه - 900 ریال - انتخاب
7- اقتصاد خرد و کلان ویژه گروه علوم انسانی شامل: شرح درس، نکته، مثال‌های حل شده، تست‌های طبقه‌بندی شده، پاسخ تشریحی تست‌های طبقه‌بندی شده همراه با ...
نويسنده:عفت ویسی - علوی فرهیخته - دیویی: 330 - 480 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 1000 نسخه - 240000 ریال - 9 -352-169-964-978 انتخاب
8- اقتصاد کلان (برای دانشجویان اقتصاد، مدیریت و حسابداری)
نويسنده:رقیه نظری ؛ نويسنده:محمد بخت‌آزمای‌بناب - انتخاب - دیویی: 339.076 - 222 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200 نسخه - 150000 ریال - 3 -89-7326-600-978 انتخاب
9- اقتصاد کلان (مدل‌های تمرین درآمد ملی تعادلی و سیاست‌های مالی)
گردآورنده:حسین خدامی - تبلور دانش - دیویی: 339.076 - 508 صفحه - (در7جلد ) - جلد 3 - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 15000 ریال - 2 -55-2746-964-978 انتخاب
10- کتاب تحلیلی اقتصاد کلان: ویژه دانشجویان حسابداری، مدیریت، اقتصاد و ...
نويسنده:حمید حسینی - راه - دیویی: 339.3 - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 9 -026-272-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 29