لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(190)
چاپ مجدد (312)
تالیف (322)
ترجمه (180)
تهران (404)
شهرستان (98)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (150)

تعداد یافت شده (502) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تئوری اقتصاد خرد (تقرب ریاضی) همراه با حل مسائل
نويسنده:جیمزمیچل هندرسن ؛ نويسنده:ریچارد کوانت ؛ مترجم:مرتضی قره‌باغیان - موسسه ‌خدمات ‌فرهنگی ‌رسا - دیویی: 330.0151 - 678 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1382 - 45000 ریال - 6 -559-317-964 انتخاب
2- تئوری اقتصاد خرد
نويسنده:کامبخش فرحمندحبیبی - دهسرا - دیویی: 338.5 - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 15000 ریال - 6 -73-7169-964 انتخاب
3- مبانی علم اقتصاد: اقتصاد خرد، اقتصاد کلان
نويسنده:طهماسب محتشم‌دولتشاهی - خجسته - دیویی: 330 - 416 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 19 سال 1383 - 30000 ریال - 1 -5-90119-964 انتخاب
4- اقتصاد خرد
نويسنده:نادر مهرگان - خواجه رشید - دیویی: 338.5 - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 16000 ریال - 2 -0-95175-964 انتخاب
5- تحلیل اقتصادی: نظریه و کاربرد (اقتصاد خرد)
نويسنده:چارلز موریس ؛ نويسنده:اوئن فیلیپس ؛ مترجم:اکبر کمیجانی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 338.521 - 428 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1383 - 24000 ریال - 3 -4010-03-964 انتخاب
6- نظریه اقتصاد خرد
نويسنده:حسین پیراسته ؛ نويسنده:فرزاد کریمی - جهاد دانشگاهی، واحد اصفهان - دیویی: 338.5 - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 8 -39-6098-964 انتخاب
7- تئوری و مسائل اقتصاد خرد
نويسنده:دومینیک سالواتوره ؛ مترجم:حسن سبحانی - نشر نی - دیویی: 338.5076 - 544 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 25 سال 1383 - 28000 ریال - 3 -324-312-964 انتخاب
8- تئوری اقتصاد خرد
نويسنده:کامبخش فرحمندحبیبی - موسسه‌ فرهنگی ‌و انتشاراتی ‌دهسرا - دیویی: 338.5076 - 182 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 15000 ریال - 6 -73-7169-964 انتخاب
9- نظریه اقتصاد خرد
مترجم:عبدالعلی منصف ؛ ويراستار:فاطمه بکایی‌ - دانش‌پژوهان برین،ارکان - دیویی: 338.5 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 22000 ریال - 2 -04-7983-964 انتخاب
10- اقتصاد خرد
نويسنده:پیتر کالوو ؛ نويسنده:ژئوفری واگ ؛ مترجم:حمیدرضا ارباب - دانشگاه علامه طباطبایی - دیویی: 338.5 - 542 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 38000 ریال - 3 -01-8415-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 51