لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (24)
تالیف (4)
ترجمه (38)
تهران (42)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (37)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (42) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دیوهای دماغ دراز
مترجم:محمدرضا شمس‌ ؛ ويراستار:شهرام شفیعی - نشر افق - دیویی: 398.20952 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1386 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 8 -64-6003-964 انتخاب
2- درنا بانو
نويسنده:باربارا کارلایل ؛ مترجم:افشین عموزاده‌لیچایی - البرز فردانش - دیویی: 812.54 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 2 -147-202-600-978 انتخاب
3- ماهی سرخ شده
نويسنده:اوگوما هیدئو ؛ مترجم:سیروس طاهباز ؛ تصويرگر:ایشیکاوا یوکو - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 398.20952 - 44 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 3000 نسخه - 22000 ریال - 9 -043-432-964-978 انتخاب
4- داستان‌ها و افسانه‌های مردم ژاپن
نويسنده:آنیتا کانا ؛ بازنويسي:حسین فتاحی ؛ مترجم:صدیقه ابراهیمی - ذکر، کتابهای ‌قاصدک - دیویی: 398.20952 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 3 -178-307-964-978 انتخاب
5- دیو: از افسانه تا واقعیت
نويسنده:ناهوکو تاواراتانی - بهجت - دیویی: 291.130955 - 214 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 150000 ریال - 3 -007-338-600-978 انتخاب
6- دیوهای دماغ دراز
مترجم:محمدرضا شمس‌ ؛ ويراستار:شهرام شفیعی - نشر افق - دیویی: 398.20952 - 72 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1386 - 2200 نسخه - 10000 ریال - 8 -64-6003-964 انتخاب
7- دیوهای دماغ دراز
مترجم:محمدرضا شمس‌ ؛ ويراستار:شهرام شفیعی ؛ تصويرگر:مهران زمانی - نشر افق - دیویی: 398.20952 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 3000 نسخه - 3500 ریال - 8 -64-6003-964 انتخاب
8- قهرمانان در افسانه‌ها و تاریخ ژاپن
مترجم: دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ژاپ‍ن‍ی‌ رش‍ت‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه ؛ به‌اهتمام:هاشم رجب‌زاده - فردوسی - دیویی: 398.20952 - 103 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1363 - 2000 نسخه - 200 ریال - انتخاب
9- دریای طلایی
نويسنده:کت لاک ؛ مترجم:حسین صادق‌اوغلی ؛ نقاش:دیوید کنت - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 398.2 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 2200 نسخه - 3000 ریال - 2 -463-430-964 انتخاب
10- ماهی سرخ شده
نويسنده:اوگوما هیدئو ؛ مترجم:سیروس طاهباز ؛ نقاش:ایشیکاوا یوکو - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 398.20952 - 44 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 9 -043-432-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5