لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (5)
تالیف (6)
ترجمه (4)
تهران (7)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و تاریخچه‌ی آن
نويسنده:گلن جانسون ؛ مقدمه:فدریکو مایور ؛ مترجم:محمدجعفر پوینده - نشر نی - دیویی: 341.481 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 8000 ریال - 2 -400-312-964 انتخاب
2- در هوای حق و عدالت: از حقوق طبیعی تا حقوق بشر
نويسنده:محمدعلی موحد - کارنامه - دیویی: 323.4 - 658 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1392 - 9 -034-431-964 انتخاب
3- نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام
نويسنده:محمدتقی مصباح‌‌یزدی ؛ تدوين:عبدالحکیم سلیمی - موسسه ‌آموزشی ‌و پژوهشی ‌امام ‌خمینی ‌ره، ‌مرکز انتشارات - دیویی: 297.4834 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 33000 ریال - 2 -364-411-964-978 انتخاب
4- نگرشی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق اسلام
نويسنده:صادق مرادی - سالار - دیویی: 341 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 13000 ریال - 4 -02-6687-964 انتخاب
5- در هوای حق و عدالت: از حقوق طبیعی تا حقوق بشر
نويسنده:محمدعلی موحد - کارنامه - دیویی: 323.4 - 658 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1398 - 8 -034-431-964-978 انتخاب
6- اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و تاریخچه‌ی آن
نويسنده:گلن جانسون ؛ مقدمه:فدریکو مایور ؛ مترجم:محمدجعفر پوینده - نشر نی - دیویی: 323 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 8000 ریال - 2 -400-312-964 انتخاب
7- اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و تاریخچه‌ی آن
نويسنده:گلن جانسون ؛ مقدمه:فدریکو مایور ؛ مترجم:محمدجعفر پوینده - نشر نی - دیویی: 341.481 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1378 - 8000 ریال - 2 -400-312-964 انتخاب
8- اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و تاریخچه‌ی آن
نويسنده:گلن جانسون ؛ مقدمه:فدریکو مایور ؛ مترجم:محمدجعفر پوینده - نشر نی - دیویی: 323.09 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 8000 ریال - 2 -400-312-964 انتخاب
9- در هوای حق و عدالت: از حقوق طبیعی تا حقوق بشر
نويسنده:محمدعلی موحد - کارنامه - دیویی: 323.4 - 660 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 75000 ریال - 9 -034-431-964 انتخاب
10- نامه‌ای ناشناخته: عهدنامه مالک‌اشتر در نگرشی تطبیقی با بیانیه حقوق بشر
نويسنده:رسول احمدی - نصایح - دیویی: 297.9515 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 8000 ریال - 1 -16-7883-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1