لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(57)
چاپ مجدد (80)
تالیف (114)
ترجمه (23)
تهران (100)
شهرستان (37)
كودك و نوجوان (128)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (137) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دنیای اعداد
- رهیافت - دیویی: 513 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2500 ریال - 4 -9-94809-964 انتخاب
2- اعداد را با رنگ‌آمیزی بیاموزیم
نقاش:سعید میرزایی - فرگام - دیویی: 513 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 6000 ریال - 8 -09-7133-964-978 انتخاب
3- بشماریم و بشماریم
مترجم:لیلی انگجی - نسل نو - دیویی: 513 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 6000 ریال - 4 -6-92582-964 انتخاب
4- رنگ‌آمیزی با اعداد
مترجم:اعظم خانی - لبخند سورنا - دیویی: 750 - 16 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2500 ریال - 9 -4-90020-964 انتخاب
5- رنگ‌آمیزی توت‌فرنگی‌ها همراه با آموزش اعداد
تصويرگر:فرشته غفوریان ؛ تصويرگر:شکوفه صادقیان - رنگین‌کتاب - دیویی: 750 - 12 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 30000 ریال - 9 -8-96004-600-978 انتخاب
6- سبوره الاعداد
نويسنده:محمد قاسمی - دارالبراق لثقافة الاطفال - دیویی: 513 - 10 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 1 -101-192-964-978 انتخاب
7- آموزش اعداد فارسی - فلش‌ کارت
نويسنده:علی ذوالفقاری - جواهری - دیویی: 513 - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 20000 ریال - 0 -31-7908-600-978 انتخاب
8- آموزش اعداد
نويسنده:منوچهر صفاری - آوای آزاده - دیویی: 513 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 7500 ریال - 2 -2-96393-964 انتخاب
9- آموزش اعداد
نويسنده:منوچهر صفاری - آوای آزاده - دیویی: 513 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 6000 ریال - 2 -2-96393-964 انتخاب
10- آموزش اعداد انگلیسی
گردآورنده:شیوا جلالی - شادی - دیویی: 513 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 2000 ریال - 5 -26-6628-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14