لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(47)
چاپ مجدد (10)
تالیف (57)
ترجمه (0)
تهران (38)
شهرستان (19)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (57) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حکیم بانوی شعر فارسی: زندگی و شعر پروین اعتصامی
نويسنده:رحیم چاوش‌اکبری ؛ مصحح:اسماعیل جنتی - نشر ثالث - دیویی: 8fa1.6 - 422 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1387 - 68000 ریال - 9 -52-6404-964 انتخاب
2- مقایسه تطبیقی اشعار سیاسی پروین اعتصامی و محمدحسین شهریار از عصر پهلوی به بعد
نويسنده:بهزاد لطفی ؛ ويراستار:اعظم مقدم - ملومه - دیویی: 8fa1.62 - 155 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 130000 ریال - 1 -05-7502-600-978 انتخاب
3- جهان‌بینی توحیدی در شعر پروین اعتصامی
نويسنده:سیدمحمد برهانی ؛ ويراستار:حمیده رستمی - نسل نواندیش - دیویی: 8fa1.6 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 38000 ریال - 2 -139-412-964 انتخاب
4- زبان غیرکلامی در دیوان پروین اعتصامی
نويسنده:سیدعلی موسوی‌صالح - یاقوت سرخ - دیویی: 8fa1.609 - 70 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 2 -13-6022-622-978 انتخاب
5- ذهن و زبان پروین اعتصامی
نويسنده:محمدحسین حاجتی - چهار درخت - دیویی: 8fa1.6 - 230 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 170000 ریال - 6 -49-7521-600-978 انتخاب
6- سبک‌شناسی شعر پروین اعتصامی: پریدخت شعر کلاسیک ایران
شاعر:ماندانا مهتاب ؛ ويراستار:ایوب گازرانی - آوامتن - دیویی: 8fa1.62 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 80000 ریال - 0 -15-6848-600-978 انتخاب
7- پروین اعتصامی بزرگترین شاعره پارسی زبان
نويسنده:کریم‌عسگری تورزنی - کوچک - دیویی: 8fa1.6 - 104 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 140 ریال - انتخاب
8- داستان زندگی پروین اعتصامی
نويسنده:رقیه یزدانی - تیرگان - دیویی: 8fa1.62 - 102 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 220000 ریال - 9 -372-324-600-978 انتخاب
9- پروین عزیز، پروین بزرگ
نويسنده:سیدعبدالله افقهی‌سبزواری - نظری - دیویی: 8fa1.6 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 210000 ریال - 5 -855-289-600-978 انتخاب
10- پروین اعتصامی: شاعره‌ای از تبار روشنیها
نويسنده:احمد دانشگر - حافظ نوین - دیویی: 8fa1.6 - 606 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1375 - 15000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6