لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (61)
تالیف (76)
ترجمه (15)
تهران (75)
شهرستان (16)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (91) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خدمات متقابل اسلام و ایران
نويسنده:مرتضی مطهری - صدرا - دیویی: 297.91655 - 612 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 50 سال 1393 - 1500 نسخه - 150000 ریال - 1 -56-5600-964-978 انتخاب
2- خدمات متقابل اسلام و ایران
نويسنده:مرتضی مطهری - صدرا - دیویی: 297.91655 - 612 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 32 سال 1385 - 3000 نسخه - 32000 ریال - 1 -56-5600-964 انتخاب
3- چشم‌اندازهای معنوی و فلسفی اسلام ایرانی: تشیع دوازده امامی
نويسنده:هانری کوربن ؛ مترجم:انشاء‌الله رحمتی - سوفیا - دیویی: 297.91655 - 658 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 2200 نسخه - 250000 ریال - 6 -4-90977-600-978 انتخاب
4- Selections from the reciprocal services between Islam and Iran
نويسنده:مرتضی مطهری ؛ مترجم:ادریس‌تیجانی سماری ؛ مترجم:مینا بوکار - مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - دیویی: 297.91655 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 300 نسخه - 100000 ریال - 2 -385-195-964-978 انتخاب
5- خدمات متقابل اسلام و ایران
نويسنده:مرتضی مطهری - صدرا - دیویی: 297.91655 - 612 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 57 سال 1397 - 800 نسخه - 350000 ریال - 1 -56-5600-964-978 انتخاب
6- خدمات متقابل اسلام و ایران
نويسنده:مرتضی مطهری - صدرا - دیویی: 297.91655 - 748 صفحه - چاپ 15 سال 1368 - 5000 نسخه - 1400 ریال - انتخاب
7- خدمات متقابل اسلام و ایران
نويسنده:مرتضی مطهری - صدرا - دیویی: 297.91655 - 612 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 49 سال 1393 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 1 -56-5600-964-978 انتخاب
8- اسلام و ایران (گزیده‌ای از کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران)
نويسنده:حجت‌الله ابراهیمیان - صدرا - دیویی: 297.91655 - 96 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 7 -78-7299-964-978 انتخاب
9- خدمات متقابل اسلام و ایران
نويسنده:مرتضی مطهری - صدرا - دیویی: 297.91655 - 612 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 46 سال 1392 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 1 -56-5600-964-978 انتخاب
10- چشم‌اندازهای معنوی و فلسفی اسلام ایرانی: اسلام ایرانی
نويسنده:هانری کوربن ؛ مترجم:انشاء‌الله رحمتی - سوفیا - دیویی: 297.91655 - 524 صفحه - جلد 4 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1398 - 1500 نسخه - 790000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10