لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (15)
تالیف (35)
ترجمه (10)
تهران (34)
شهرستان (11)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (45) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ساختار اسطوره‌ای در فیلمنامه
نويسنده:کریستوفر وگلر ؛ مترجم:عباس اکبری - نیلوفر - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2200 نسخه - 48000 ریال - 7 -338-448-964-978 انتخاب
2- زیر آسمانه‌های نور: جستارهای اسطوره‌پژوهی و ایران‌شناسی
نويسنده:ابوالقاسم اسماعیل‌پور ؛ ويراستار:الهه محبی - نشر افکار،سازمان ‌میراث‌ فرهنگی‌ کشور، پژوهشکده ‌مردم‌شناسی - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2200 نسخه - 32000 ریال - 3 -35-7858-964 انتخاب
3- بازتاب اسطوره در شعر مقاومت (جستاری در شعر شاعران ادبیات مقاومت با تکیه بر آثار شهریار، قیصر امین‌پور، سیدعلی موسوی گرمارودی، حمید سبزواری و محمدعلی م
نويسنده:معصومه همتی‌نصرآبادسفلی - فرهنگ مانا - 204 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 4 -13-8707-600-978 انتخاب
4- اسطوره: از مجموعه مکتبها، سبکها و اصطلاحهای ادبی و هنری
نويسنده: روتون ؛ مترجم:ابوالقاسم اسماعیل‌پور - نشر مرکز - 130 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 6800 ریال - 2 -425-305-964 انتخاب
5- اسطوره‌ها در بهمن‌نامه
نويسنده:لیلا خزل ؛ ويراستار:لیلا حاتمی‌سرچشمه - آها - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 9 -05-7535-600-978 انتخاب
6- اسطوره و ادبیات: مجموعه مقالات
- سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 500 نسخه - 13500 ریال - 964-459-892-X انتخاب
7- بازتاب روایت: اساطیری، تاریخی و مذهبی در شعر احمد شاملو، مهدی اخوان ثالث و محمدرضا شفیعی کدکنی
نويسنده:علیرضا موسی‌پور - میتین - 310 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 0 -9-96017-600-978 انتخاب
8- اسطوره بین عرب، ایرانی و ترک: بررسی تطبیقی
نويسنده:حسین‌مجیب مصری ؛ مترجم:علی‌اکبر ملایی - خسرو شیرین - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 90000 ریال - 1 -0-94371-964-978 انتخاب
9- افسانه نیک: جستارهایی در باب شاهنامه، آثار سهروردی، اسطوره و ...
نويسنده:فاطمه مدرسی ؛ ويراستار:هیرو عیسوی ؛ ويراستار:سمیرا سهرابی - اساطیر پارسی،چاپار - 526 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 520000 ریال - 2 -36-8890-600-978 انتخاب
10- اسطوره
نويسنده:کنت‌نولز روتون ؛ مترجم:ابوالقاسم اسماعیل‌پور - نشر مرکز - 130 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1200 نسخه - 16900 ریال - 2 -429-305-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5