لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(26)
چاپ مجدد (17)
تالیف (13)
ترجمه (30)
تهران (40)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (43) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نیم‌نگاه: از ارستو تا هایزنبرگ
نويسنده:مسعود خیام - نشانه - دیویی: 100 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 300 نسخه - 200000 ریال - 1 -13-7693-600-978 انتخاب
2- فلسفه غرب: ارسطو
نويسنده:دانیل‌جان اوکانر ؛ مترجم:خشایار دیهیمی - کوچک - دیویی: 180 - 120 صفحه - جلد 3 - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2200 نسخه - 5000 ریال - 7 -03-5589-964 انتخاب
3- ارسطو
نويسنده:سیدحسن ذوالفقاری ؛ گردآورنده:رضا مشایخی - کتابفروشی دهخدا - دیویی: 185 - 510 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1364 - 2000 نسخه - 9500 ریال - انتخاب
4- الاسئله و الاجوبه: پرسش‌های ابوریحان بیرونی و پاسخ‌های ابن‌سینا: بانضمام پاسخهای دوباره ابوریحان و دفاع ابوسعید معصومی ...
مصحح:مهدی محقق ؛ مصحح:سیدحسین نصر - انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - دیویی: 530 - 114 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 1500 نسخه - 15000 ریال - 964-7874-74-X انتخاب
5- کتاب الجمع بین رایی الحکیمین
نويسنده:محمدبن‌محمد فارابی - فاطمه الزهرا (س) - دیویی: 189.1 - 116 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1363 - 3000 نسخه - 160 ریال - انتخاب
6- بوطیقای ارسطو برای فیلمنامه‌نویسان
نويسنده:مایکل تی‌یرنو ؛ مترجم:محمد گذرآبادی ؛ ويراستار:احمد فرهنگ‌نیا - ساقی - دیویی: 185 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 1100 نسخه - 95000 ریال - 6 -86-5675-964-978 انتخاب
7- بوطیقای ارسطو برای فیلمنامه‌نویسان
نويسنده:مایکل تی‌یرنو ؛ مترجم:محمد گذرآبادی - ساقی - دیویی: 185 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2200 نسخه - 30000 ریال - 6 -86-5675-964-978 انتخاب
8- درباره هنر شعر
نويسنده: ارسطو ؛ مترجم:سهیل محسن‌افنان - حکمت - دیویی: 808.2 - 220 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 46000 ریال - 6 -33-8713-964-978 انتخاب
9- ارسطو
نويسنده:دانیل‌جان اوکانر ؛ مترجم:خشایار دیهیمی - کوچک - دیویی: 185 - 120 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 1650 نسخه - 20000 ریال - 3 -03-5589-964-978 انتخاب
10- نقدی بر فلسفه ارسطوئی و غرب: منطق و فلسفه ارسطو، منطق و فلسفه دکارت
نويسنده:محمد سلیمانی‌طامه ؛ نويسنده:ابراهیم ثقفی ؛ نويسنده:سیدعباس طباطبائی - سیدمحمدرضاعلوی سرشکی - دیویی: 185 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 6 -3254-06-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5